Karne Tatili

İlk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrencilerimiz, 22 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak toplamda 16 günlük ara tatilin ardından ikinci dönemlerine 5 Şubat Pazartesi günü başlayacaklar ve 14 Haziran Cuma bu eğitim-öğretim yılını tamamlayacaklar. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB'e bağlı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrencimiz karnelerini alarak ara tatiline girdiler.

Bilgili-bilgisiz herkesin karne üzerinden öğrenci değerlendirdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmelerin öğrencilerde bıraktığı kalıcı izi fark edenler ise görece az sayıda. Her çocuğu kendi yaş dönemi özellikleriyle ve bireysel farklılıklarıyla değerlendirmek bilgili olmanın; suçlamak, eleştirmek ve kıyaslamak ise bilgisizliğin tepkileridir.

Karne, her öğretim dönemi sonrasında öğrenciyi ve öğrenci velisini bilgilendirme amaçlı verilen, öğrencilerin ders başarısını ve davranış puanlamalarını gösteren belgedir. Karne öğrencinin başarılı-başarısız olduğunu belgeleme ya da suçlama-övünme aracı değildir. MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’nin bir konuşmasında ifade ettikleri gibi eğitim meselesi, “Az öğrendim, çok bildim." konusu değildir. Vicdanlı, ahlaklı, sorumlu, millî düşünen nesiller yetiştirme meselesidir. Bu bakımdan karnenin başta anne-baba olmak üzere tüm paydaşlar tarafından doğru okunması son derece önemlidir.

Karne, sadece öğrencinin değil, anne-baba ve öğretmelerin de emeklerini yansıtır. Eksikliklerin görülmesine, yapılması gerekenler üzerinde öz değerlendirme yapılmasına ve önlemler alınmasına yardımcı olur ve yol gösterici niteliktedir.

Karne, sonucu gösterir. Eğitimde esas olan ise süreçtir. Süreç ise öğrencinin gösterdiği çabasıyla ve kişisel gelişimiyle ilgilidir. Çaba ve kişisel gelişim desteklenirse öğrencinin gerçek başarısı, sonuç övülürse görünen başarısı desteklenmiş olur.

Bir de burada şunu belirtmeliyim ki, öğretim programları ve ders içerikleri ortalama bir öğrencinin tüm derslerde başarılı olabileceği şekilde tasarlanmıştır. Yani özel gereksinimi olan öğrenciler dışındaki tüm öğrenciler her dersten başarılı olabilir. Eğer başarı düşüklüğünden söz ediliyorsa burada önce okulun, sonra ailenin, daha sonra çevrenin, en sonunda ise öğrencinin sorumluluğundan söz edilebilir. Çünkü paydaşlar öğreten, öğrenci öğrenen durumdadır.

Öğrenci başarısında anne-baba ve öğretmenlerin iyi rol model olmaları, öğrencileri motive etmeleri ve öğrencilerin zaman yönetimi yani planlı yaşamayı alışkanlık hâline getirmeleri çok önemlidir. Bunları kısaca açıklarsak:

Bir, kitap okumayan, okudukları konusunda çocuk önünde bilgi alışverişinde bulunmayan ailelerin çocukları okumanın ve anlamanın önemini kavraması uzun zaman alacaktır. Bu durum çocuğa başarısızlık olarak dönecektir.

İki, okulda öğrenciyi, evde çocuğu motive edemeyen öğretmen ve anne-babalar öğrenci başarısızlıklarının en temel sorumlularıdır. Öğrenci davranışının olumsuz ve yetersiz yönlerini görmek yerine olumlu ve güçlü yanlarının görülmesi öğrenciyi motive edecek ve başarılı olmasını destekleyecektir.

Üç, zaman yönetimi ya da planlı çalışmak demek, öğrencinin günlük, haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık planının olması ve buna uygun yaşamayı alışkanlık hâline getirmesidir. Bu alışkanlık hayatı monotonlaştıran bir süreç değildir. Yapılacak tüm işleri gelişi güzel yapmak yerine bir düzene koymaktır.

Peki, öğrenci ara tatilde neler yapmalı?

Ara tatil, öğrenci için sadece dinlendiği ya da sadece yoğunlaştırılmış kurslara gittiği bir zaman olmamalıdır.

Ara tatil öğrencilerin ruhunu, bedenini ve zihnini yani kendini dinlendirdiği bir zaman dilimidir. Bu bakımdan öğrencilerin oyun oynaması, müzik dinlemesi, resim yapması, çokça kitap okuması, mümkünse gezilere katılması, akraba ziyaretleri yapması onların bilgi, ahlak ve karakter inşasına katkıda bulunarak zinde bir şekilde yeni döneme başlamalarını sağlayacaktır.

QOSHE - Karne tatili - Prof. Dr. Cengiz Şahin
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Karne tatili

21 10
23.01.2024

Karne Tatili

İlk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrencilerimiz, 22 Ocak Pazartesi günü başlayan ve 2 Şubat Cuma günü tamamlanacak toplamda 16 günlük ara tatilin ardından ikinci dönemlerine 5 Şubat Pazartesi günü başlayacaklar ve 14 Haziran Cuma bu eğitim-öğretim yılını tamamlayacaklar. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

MEB'e bağlı 74 bin okulda ve 744 bin derslikte eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrencimiz karnelerini alarak ara tatiline girdiler.

Bilgili-bilgisiz herkesin karne üzerinden öğrenci değerlendirdiğini görüyoruz. Bu değerlendirmelerin öğrencilerde bıraktığı kalıcı izi fark edenler ise görece az sayıda. Her çocuğu kendi yaş dönemi özellikleriyle ve bireysel farklılıklarıyla değerlendirmek bilgili olmanın; suçlamak, eleştirmek ve kıyaslamak ise bilgisizliğin tepkileridir.

Karne, her öğretim dönemi sonrasında öğrenciyi ve öğrenci velisini bilgilendirme amaçlı verilen, öğrencilerin ders başarısını ve davranış puanlamalarını gösteren belgedir. Karne öğrencinin başarılı-başarısız olduğunu belgeleme ya da suçlama-övünme aracı değildir. MHP Genel Başkanı Bilge Lider Sn. Devlet Bahçeli’nin bir konuşmasında ifade ettikleri gibi eğitim meselesi, “Az öğrendim, çok bildim." konusu değildir. Vicdanlı, ahlaklı, sorumlu, millî düşünen nesiller yetiştirme........

© Türkgün


Get it on Google Play