We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tarımda katılımcı yaklaşım

9 11 0
22.09.2021

Katılımcı yaklaşım ve uygulamalar zaman alıcı ve emek isteyen zorlu bir süreçtir. Zorlu bir süreç olmasına rağmen, ilgili tarafların hem çevresel hem de toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlarını ve de hedeflerini karşılayabilecek, kalıcı ve işlevsel sonuçlar elde edilmesini sağlayabilmektedir. Ülkemiz tarımında üretilen politikaların ve verilen hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla hem stratejik planlama hem de politika geliştirme süreçlerinde katılımcı yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Dünyada son otuz yıldır yaşanan hızlı değişime bağlı olarak geleneksel kamu yönetimi anlayışı terk edilmiştir. Yerini yeni yönetim tekniklerinin uygulandığı, işletme yönetiminin benimsediği genelde prensipleri uygulamaya çalışan “yeni bir yönetim anlayışı”na bırakmıştır. Tarımda bu yeni anlayışın merkezinde paydaş-müşteri odaklı düşünce yapısı benimsenmektedir. Bu anlayışın bir yansıması stratejik planlama süreci ile kuruluşlar; planlı hizmet sunumu, politika oluşturma, paydaş-müşteri talepleri doğrultusunda katılımcı yöntemlerle amaç ve hedefler belirleme ve uygulamayı etkili bir şekilde izleyip değerlendirerek hesap verebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Ülkemizde kamu idareleri kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planlar yapılmalıdır. Dolayısıyla Tarım Bakanlığının bütün birimleri işlerini, stratejilerini ve çalışma konularını belirlerken paydaşlarıyla birlikte düzenli olarak bir araya gelmeli ve aksiyon alanlarını birlikte belirlemelidir.

Düzenli........

© Türkgün


Get it on Google Play