We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bij voltooid leven wil je niet afhankelijk zijn van artsen

5 8 0
30.01.2020

De vraag hoeveel ouderen een doodswens hebben, is niet zo relevant. Ook een minderheid met de wens om weloverwogen over het eigen leven te kunnen beschikken, doet ertoe, meent Albert Heringa, die zijn 99-jarige moeder hielp bij zelfdoding.

Vandaag verschijnt het rapport over de vraag hoeveel ouderen (55-plussers) leven met een doodswens. Dat is bijna tien jaar, nadat de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) de ‘Week van het Voltooid Leven’ lanceerde. Daarin toen onder andere de documentaire over mijn moeder en de oproep van initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’ die in één week bijna 117.000 handtekeningen verzamelde. Zo werd de problematiek van de oudere mens die niet ziek is, maar toch een ‘persistente doodswens’ heeft, op de kaart gezet.

In het Brongersma-arrest had de Hoge Raad immers aangegeven dat dit buiten het domein van de artsen viel en daarmee buiten de eveneens in 2002 aangenomen Euthanasiewet. Daarmee startte het ‘Voltooid leven’-debat.

De artsen (KNMG) poogden in 2011 de Hoge Raad te omzeilen met de arbitraire omschrijving ‘Stapeling van ouderdomsklachten’ als reden voor euthanasie. De wet bij voltooid leven die........

© Trouw