We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Het versterken van dorpen gaat ons niet helpen

7 4 1
24.10.2020

Terecht maakt Maarten Koreman zich zorgen over de groeiende ongelijkheid in Nederland maar zijn advies om de voorzieningen te versterken in dorpen in plaats van steden is, hoe goed ook bedoeld, volstrekt onrealistisch. In zijn artikel (Opinie, 13 oktober) wijst hij op het steeds duurder wonen in grote steden. De oorzaak daarvan ligt volgens hem in de aantrekkingskracht van de daar geconcentreerde voorzieningen. Door spreiding daarvan over het land zouden mensen naar de dorpen trekken, waar wonen goedkoper is.

Het idee van de spreiding van werkgelegenheid en overheidsinstellingen als tegenwicht voor de Randstad is niet nieuw. De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening wees over het land verspreide groeikernen aan, gekoppeld aan de........

© Trouw


Get it on Google Play