We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsanlığı yok edecek nihilizm felâketi ve Türkiye’nin tarihî yükümlülükleri

80 0 0
21.01.2019

Batılılar, modernlikle birlikte büyük devrimler yaptılar: Düşünce devrimleri, bilimsel devrimler, iktisadî devrimler...

Bu devrimler, başlangıçta, büyük umutlar doğurdu: Batılı insan, artık her şeye hâkimdi, her şeye çeki düzen verebiliyordu; öyle ki, bütün hastalıkları yenebiliyor, acıyı yok edebiliyordu...

Bütün bunlar 18. yüzyılda -Kant'tan esinle söylemek gerekirse- insanın, elbette ki, Avrupa insanının epistemolojik iyimserlik katsayısını artırmaya yetmişti.

Ama 19. yüzyılla, özellikle de 20. yüzyılla birlikte bu epistemolojik iyimserlik havası ve zafer sarhoşluğu yerini zamanla ontolojik kötümserliğe terketmekti gecikmedi.

Tanrılardan ateşi çalan Promete, yani Batılı insan, Descartes'ın “buyruğu”nu yerine getirerek, önce doğaya hâkim oldu; sonra da dünyaya.

Ama sonuç, dünyanın cehenneme çevrilmesi oldu.

Batılı düşünürler, sanatçılar, tarih felsefecileri bu gerçeğiaçıkça itiraf eden ciltler dolusu kitaplar yazdılar.

Meselâ Toynbee, bu yıkımı, özlü bir şekilde şöyle özetledi: “300 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde, tarih boyunca geliştirilen 26 medeniyetten 16'sını fiilen yok ettik, 9'unu fosilleştirdik.”

Büyük umutlarla, büyük hayallerle başlayan insana, tabiata ve tanrıya hâkim olma yolculuğu, Tanrı fikrinin yok olması, tabiatın delik deşik olması, insanın tüketimin kölesi olmasıyla, kısacası, büyük hayaletlerle sonuçlandı.

Geldiğimiz nokta, nihilizmin zaferidir. Tanrılardan ateşi çalan Promete'nin hortlaklarına dönüşen çağdaş insanın, kendi icat ettiği (bilim, teknoloji, güç, para, egoizm, hız, haz ve ayartı) putlarının kölesi hâline gelmesi.

Nietzsche'nin haykırışını hatırlatmanın tam zamanı şimdi: “Avrupa / Batı olarak insanlığa söyleyebileceğimiz tek yeni şey, yeni bir şey söyleyemeyeceğimiz gerçeğidir.”

Bütün bunları söylerken, körkütük bir Batı düşmanlığı geliştirmiyorum. Batılılıların üç asırda insanlığı getirdikleri yeri göstermeye çalışıyorum.

Şunu açıkça söylüyorum: Biz Batı'dan........

© Timetürk