We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hatırladıkça özgürleşir insan...

43 0 0
03.02.2019

Bütün çağrı'lar çağ'larını kurmak için vardır. Çağ'ını kur(a)mayan bir çağrı'nın varlığından da, hayat sunduğundan da sözdilemez.

Dolayısıyla çağ'ını kuramayan bir çağrı'nın bağlılarının yaşadıklarından da sözedilemez.

Bizim çağrımızın eseri olan bir çağ'ımız yoksa, çağrı'mız da fiilen yok demektir; hayata aktarılacak, hayata mânâ ve ruh katacak ses'ten de, nefes'ten yoksun demektir.

Bugün, Mostar dergisinin Ocak 2019 sayısında yayımlanan bir yazımı biraz kısaltarak sizlerle paylaşmak istiyorum.

ÇAĞ KÖRLEŞMESİ

Çağ, devâsâ bir ağ'a dönüşmüş durumda. Sadece bizim için değil bütün insanlık için.

Bütün insanlık bu devâsâ ağ'da debelenip duruyor...

İnsanlık tarihinde daha önce yaşanmayan ontolojik bir felâket bu.

Tek bir uygarlığın, pagan Batı uygarlığının zihnen bütün dünyaya hâkim olduğu, bütün medeniyetlerin zihinlerini, varoluş zeminlerini ve zamanlarını yok ettiği, bütün dinlerin, bütün medeniyetlerin çocuklarını -insanlık olarak henüz farkına bile varmadığımız- bir çağ körleşmesi sorununun eşiğine fırlattığı bir ağ'da sürükleniyoruz sadece...

Ama asıl ürpertici olan bütün insanlığın devâsâ bir ağ'da sürükleniyor olması değildir. Asıl ürpertici olan, bütün insanlığın devâsâ bir ağ'da sürüklendiği yakıcı gerçeğini göremiyor olmasıdır.

Bunun nedeni ne peki?

Bunun nedeni, çağ körleşmesi'dir.

Çağ körleşmesi, iki düzlemde yaşanıyor: Birincisi, bütün insanlığın Batı'ya mahkûmiyeti. İkincisi de, bütün insanlığın kendinden mahrûmiyeti; yani kendi dünyasından, kendi hakikatlerini hayata geçireceği yaşama ve varolma zemininden ve kendi zamanından mahrûmiyeti.

İşte insanlığın başına gelen ontolojik belâ, başına gelen bu belânın ne olduğunu bile idrak etmesini mümkün kılacak melekelerini yitirmiş olmasıdır.

Neyi yitirdiğini de, belki daha önemlisi de, bir şeyleri yitirdiği gerçeğini de hatırlayamamasıdır.

Batılılar, modernlikle birlikte........

© Timetürk