We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Spesialisthelsetjenesten til befolkningen må sikres

2 0 0
14.10.2019

LeserbrevDet er med tilfredshet jeg leser ordførers uttalelse om veien videre for å støtte opp om arbeidet med å realisere Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. I samme artikkel gir han også uttrykk for at vi må handle ut ifra den kjensgjerning at Sykehus for Nordmøre og Romsdal vil bli bygd på Hjelset.

Likeså understreker ordfører det viktige mulighetsrommet vi har med å utvikle samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dette var som musikk i mine ører. Utallige ganger har Venstre sagt det samme.

Styret i Helse Møre og Romsdal greide å kjøre sykehussaken i grøfta gjennom sitt forslag om å legge ned fødetilbudet ved Kristiansund sykehus. Kampen for fødeavdelingen har det siste trekvart året tatt........

© Tidens Krav