We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tid og penger i aksekampen

2 0 0
19.07.2019

LeserbrevKrevende å finne løsninger som er best på alle områder – nærmest umulig. Tid og penger er to av mange utfordringer i aksekampen. Reisetiden er viktig for stamvegen E39 som i dette tilfellet, og gjelder både nyttetransport, privatbiler og andre kjøretøy.

I kronikken «Raskere, flatere og rimeligere stamveg E39 gjennom fylket», beskrev Tormod Hegvik og undertegnede hvordan reisetiden mellom Jølster og grensen til Trøndelag kan halveres fra 8 til ca. 4 timer. Mange tiltak kan bidra til redusert reisetid. De største utslagene står........

© Tidens Krav