We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kostnadskutt for E39?

2 0 0
14.11.2019

LeserbrevDen egentlige Møreaksen burde være aksen gjennom fylket med kryssing av Halsafjorden, Romsdalsfjorden og Storfjorden. De bør sees i sammenheng, ettersom prosjektene er del av stamvegen E39 fra Trondheim til Kristiansand. Møre og Romsdal utgjør 15-20% av den totale strekningen avhengig av endelige løsninger.

Det overordnede formålet med gigantprosjektet er en tilnærmet halvering av reisetiden når en eller flere fjorder skal krysses. Strekninger som Trondheim - Ålesund, Kristiansund - Bergen eller Stavanger - Molde er tre eksempler blant utallige. Formålet kan være nyttelast, kollektivreise, ferietur eller andre........

© Tidens Krav