We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Valg 9. september – den viktige innspurten er i gang

1 0 0
31.07.2019

MeningerGode pensjonister, da er innspurten fram til valgdagen 9. september i gang og vi skal delta. Samtidig som politikerne spisser sitt budskap, skal vi sørge for å få fram våre krav til prioritering for en god og verdig eldrepolitikk både i fylkeskommune og kommuner. Vår jobb nr. 1 fram mot valgdagen, vil være å komme i nærkontakt med de politiske partier og de mange som har ambisjoner om å komme i posisjon i kommunestyrer og fylkesting etter valget.

Slik jeg ser det, må pensjonistenes valgarbeid fram mot 9. september, i hovedsak legge til grunn Pensjonistforbundets eldrepolitiske handlingsprogram og Stortingsmelding nr. 15 2017–2018 «Leve hele livet» som er en kvalitetsreform for eldre. For oss pensjonister og eldre, blir det særdeles viktig å få tilbakemeldinger om hvordan de politiske partier vil prioritere for å kunne innfri de klare eldrepolitiske forventninger/krav som stilles i........

© Tidens Krav