We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fra Reform94 til yrkesfagløftet

1 0 0
14.10.2019

LeserbrevVideregående opplæring har nærmest vært uendret siden reform -94, og vi ser at yrkesfagutdanningene har utfordringer. Elevene kommer for sent i gang med spesialiseringen, og de får ikke nok kunnskap i faget før de skal ut i lærebedrift, og bruker for mye tid på fag de ikke trenger. En del elever opplever at kompetansen deres ikke er etterspurt, og sliter med å få læreplass eller jobb etter at de er ferdige på skolen.

Store investeringer i vei og jernbane, kombinert med høy byggeaktivitet, gjøre at vi vil mangle mer enn 90.000 fagarbeidere i 2035 ifølge SSB. Det er derfor helt avgjørende at vi lykkes med yrkesfagløftet. Både det faglige innholdet og strukturen i yrkesfagutdanningene endres, slik at unge blir enda bedre rustet for studier og jobb. Det kommer nye læreplaner i alle fag. Dette er den største endringen siden Kunnskapsløftet i 2006. Elevene skal få........

© Tidens Krav