We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ingen kvinner ønsker å føde under transport!

2 1 2
12.02.2019

Meninger«Det er ingen garanti for at det blir færre transportfødsler at vi etablerer fast følgetjeneste». Jordmorforbundet reagerer på dette nylige utsagnet fra klinikksjef Henrik Erdal i Romsdals Budstikke. Han hevder at hvis kvinner vet at de må reise til sykehus uten følge av jordmor, drar de i tide, slik at fødselen skjer i sykehus, og ikke under transporten. Jordmorforbundet mener dette ikke kan stå uimotsagt. Det er vel ingen fødende som frivillig føder i en ambulanse i ei veigrøft hvis dette hadde vært mulig å unngå?

Ei mor kan aldri styre hvor rask tid en fødsel tar på forhånd. Hun føder når barnet kommer, uavhengig av om hun får livsviktig jordmorhjelp under fødselen eller ikke. Det er også slik at alle fødende vet at ingen fødsel er risikofri. Det er dermed stor grunn til å anta at........

© Tidens Krav