We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Det skurrer voldsomt i mitt medisinskfaglige øre

2 5 0
30.09.2019

LeserbrevÅrsaken er direktør Kvernmos og styret i HMR sin avgjørelse om å ta bort tilstedevakt for anestesilege på sykehuset i Kristiansund seinkveld og natt for å spare penger.

At det ikke skurrer så høyt i fagdirektørens/klinikksjefens ører at det ble så ubehagelig at tanken ble droppet før direktøren fikk vurdert det, forundrer meg voldsomt.

Jeg mistenker at det ikke er faget som kommer i første rekke, men økonomien og direktørens voldsomme press på hele sin organisasjon til å levere mer og innenfor budsjettet!

Så kjenner vi retorikken fra så mange tidligere eksempler i helseforetakene, at ledelsen bedyrer at det driftes innenfor Lovens rammer mht pasientsikkerhet. Vi som har arbeidet i faget medisin lenge, har opplevd at organiseringen i helsenorge til tider tøyer grensen for forsvarlighet til det ytterste gang på gang. Men konsekvensene av å varsle, rope høyt om medisinskfaglig betenkelige organiseringer, eller for en leder å innrømme at «nå var streken overskredet», har så store konsekvenser at noen må eller blir bedt om å forlate skuta. Det er skremmende!

Jeg har vært lege i 18 år. Jeg er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Jeg arbeidet mange år ved Kristiansund sykehus, nå med akuttmedisin i Akuttmottaket ved St. Olavs hospital. Jeg har møtt og behandlet mange kritisk syke pasienter. De pasienthistoriene jeg husker best er der jeg som relativt uerfaren lege sammen med en sykepleier behandlet kritisk syke pasienter alene på grunn av utilfredsstillende systemer som ikke var rigget slik som i dag med for eksempel et medisinsk mottaksteam (MMT). Det........

© Tidens Krav