We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi aksepterer ikkje kutt i alderspensjonen for uføre!

2 0 0
11.10.2019

LeserbrevLevealdersjusteringa i folketrygda har som konsekvens at arbeidstakarane må arbeide stadig lengre for å oppnå same nivå på alderspensjonen samanlikna med dei som er eldre ordning.

Uførepensjonistar vert alderspensjonistar automatisk ved fylte 67 år og har derfor ikkje høve til å kompensere for levealdersjusteringa. For å kompensere for dette har dei uføre fått utbetalt eit skjermingstillegg for å bøte på noko av dette........

© Tidens Krav