We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi må få nye regler for landbrukseiendommer som er dødsbo

2 0 0
13.02.2019

LeserbrevI mange bygder finnes det gårder som står og forfaller. Flere av disse eiendommene er dødsbo, og de har gjerne vært det i årevis. Kanskje fordi arvingene ikke har blitt enige om hva de skal gjøre med eiendommen.

Verken konsesjonsloven regler om boplikt eller jordlovens regler om driveplikt gjelder for dødsbo. Eiendommen kan dermed bli liggende brakk, men de negative konsekvensene kan strekke seg langt utover selve forfallet.

Kanskje er det et skogsområde som absolutt burde vært vernet, men så er arvingene uenige – og dermed blir det ikke noe vern. Kanskje ønsker man å bygge ut........

© Tidens Krav