We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kontrakten med veljarane

1 0 0
19.07.2019

LeserbrevI desse dagar gjeld det å lese og studere lokalprogramma som dei ulike partia har laga til i sine kommunar. For det er det lokale partiprogrammet som er kontrakten. Dersom eg røystar på eit bestemt parti, ventar eg å sjå at partiets representantar i utval, kommunestyre og fylkesting gjer alt det kan for å nå dei måla som partiet har sett seg og for å oppfylle dei ønska som partiet har gitt løfte om. Så er det sjølvsagt å vone at politikken ikkje berre blir til beste for den enkelte, men for fellesskapen, anten det no gjeld til dømes klima, miljø eller rettferdig fordeling av byrder og gode.

Enkelte parti synest å gjere det dei kan for at kontrakten skal vere så upresis og utydeleg som råd. Kanskje dreier........

© Tidens Krav