We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kjent med heile landet?

3 0 0
07.08.2019

Leserbrev«Vi tror på Nordland», seier partiet Høyre, og viser eit kjent motiv frå Nordmøre. Det seier mykje om kunnskapen om landet vårt i store delar av leiarskapen i politiske parti og sentraladministrasjon. For her er det gjerne det sentrale Austlandsområdet som er norm og gir retningslinjer for kunnskap om landet vårt, anten det t.d. gjeld skolefag, kommunikasjonar, administrative ordningar, kommune- og fylkesorganisering etc.

Ein av dei viktigaste samfunnsinstitusjonane........

© Tidens Krav