We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Folkehelse og fylkeskommunalt rusførebyggingsarbeid

1 0 0
25.06.2019

LeserbrevI mai deltok eg enda ein gong på møte i rusførebyggingsgruppa God Helse. For meg var det siste møtet, i og med at gruppa er politisk oppnemnt, og følgjer fylkestingsperiodane. Samtidig betyr det at dei frivillige organisasjonane innanfor rusfeltet i Møre og Romsdal, gjennom Actis, ikkje lenger er direkte representert i fylkeskommunens rusførebyggingsarbeid.

Personleg har eg vore med i fylkeskommunalt rusførebyggingsarbeid sidan eg vart tilsett i utdanningsavdelinga i fylket hausten 1987, og nokså snart fekk ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid ved dei vidaregåande skolane, og kontakten med elevråd, russestyre og skoleleiarar m.a. når det galdt rusførebygging. Til å byrje med skjedde dette arbeidet også i nær kontakt med ein eigen ruskonsulent ved Skoledirektørkontoret, og vi hadde gode........

© Tidens Krav