We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Krev at Mork og Aure videreførast

2 0 0
03.03.2019

MeningerDet spesialiserte rehabiliteringstilbodet i fylket er no under vurdering og Helse Møre og Romsdal har gjennomført ei risiko- og sårbarheitsanalyse av å samle dette tilbodet på ein stad.

Frå........

© Tidens Krav