We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Soknerådet skal styre lokalkyrkja

2 0 0
14.10.2019

MeningerDette er det stadig viktig å minne om! Meir enn nokon gong synest det nødvendig å understreke nettopp den lovfesta strukturen i kyrkjedemokratiet. Det er nemleg ikkje slik mange synest å tru, at lokalkyrkja er styrt av ein kyrkjeverje og eit fellesråd. Tvert imot: Det er det folkevalde soknerådet (menighetsrådet) som er rettssubjekt, som innehar den juridiske makta og som først og fremst skal bestemme på vegner av folket i soknet.

Ei god praktisk ordning er at det demokratisk valde soknerådet har delegert visse oppgåver til fellesrådet (ordning frå 1997). Slike oppgåver er finansiering, personalansvar og drift av kyrkjer og........

© Tidens Krav