We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ako žrtvama potresa želite donirati robu ili usluge, država će vam naplatiti PDV

4 8 244
30.12.2020

Hrvatska udruga poslodavaca se danas dopisom obratila Vladi s molbom privremenog prestanka obračuna i plaćanja svih poreznih davanja na oblike pomoći i donacija građanima Hrvatske koji su pogođeni posljedicama potresa, a pogotovo na području Petrinje, Siska i Banovine.

Prvenstveno se misli na obračun i plaćanje PDV-a na isporuku dobara i usluga te poreza na dohodak i doprinosa za pomoć koju poslodavci žele isplatiti radnicima koji su pogođeni posljedicama........

© Telegram


Get it on Google Play