Bespoštedno novinarstvo ne financiraju vlasti, bespoštedno novinarstvo financiraju čitatelji. Podržite Telegram. Više o pretplati saznajte ovdje.

Hiperaktivni ministar gospodarstva Davor Filipović već mjesec dana zabavlja javnost svojim ratom protiv sedam od deset najvećih trgovačkih lanaca zbog njihovoga nesudjelovanja u aplikativnom rješenju njegovoga ministarstva „Kretanje cijena“.

Javnost ne zna je li ideja o „državnoj“ mrežnoj stranici na kojoj će građani moći vidjeti maloprodajne cijene dnevnih potrepština u pojedinim trgovačkim lancima, ali i usporediti promjenu cijena pojedinih artikala u odnosu na 31. prosinac 2022. godine, nastala u Ministarstvu gospodarstva ili u Banskim dvorima.

1 euro = 7,53450 kuna

Činjenica je da je premijer Andrej Plenković prepustio dnevno vođenje rata protiv „neopravdanoga“ povišenja cijena svome agilnome i ambicioznome ministru. Površnom promatraču moglo bi se učiniti da ministar Filipović, zbog zvučnoga naziva njegovoga ministarstva, ima na raspolaganju cijeli instrumentarij za borbu protiv inflacije, ali nažalost po njega to nije tako.

Inflacijom se bavi ESB i Ministarstvo financija

Članak 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kaže da je „cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena“, a kako je od početka godine Republika Hrvatska monetarnu vlast s HNB-a prenijela na Europsku središnju banku (ESB) za održavanje stabilnosti ovdašnjih cijena brine se ESB.

Na mrežnoj stranici ESB-a piše: „Europska središnja banka (ESB) održava stabilnost cijena u europodručju kako biste sutra svojim novcem mogli kupiti onoliko koliko možete danas (…) Naša je glavna zadaća održavanje stabilnosti cijena tako što poduzimamo sve da inflacija ostane niska, stabilna i predvidljiva.“

VIŠE NA WEBU

Prazna mjesta na kruzerima za sezonu '2023. prodaju se gotovo besplatno. Provjerite što se nudi + destinacije i cijene

Cijene presađivanja kose za 2023. mogle bi vas iznenaditi. Provjerite kako izgleda kosa nakon tretmana

ESB nigdje ne spominje Davora Filipovića i njegovo ministarstvo, ali da uspješna borba protiv inflacije uključuje i usku suradnju središnjih banaka i ministarstva financija nije valjda nepoznato ni u Banskim dvorima i njihovoj bližoj i daljoj okolici.

Izabrao je krivu ministarsku fotelju

Ako se Davor Filipović zaista htio boriti protiv inflacije onda je pogriješio u odabiru ministarske fotelje jer, osim u provedbi zaštite tržišnoga natjecanja, njegovo ministarstvo nema baš nikakvih alata za tu bitku. Tu naravno ne mislim na administrativno određivanje najviših cijena pojedinih roba i usluga jer su takve mjere u tržišnome gospodarstvu uvijek na kraju kontraproduktivne.

Članak se nastavlja ispod oglasa

Jedino ministarstvo koje raspolaže alatima i instrumentarijem koji u kombinaciji s mjerama i odlukama Europske središnje banke mogu utjecati na stopu inflacije je Ministarstvo financija, a ministar financija Marko Primorac nije već dva mjeseca u svojim javnim nastupima čak ni komentirao kretanje stope inflacije.

Premijer Plenković pak po svome ustaljenom obrascu nositelja samo dobrih vijesti vidi trend smanjenja stope inflacije jer je godišnja stopa inflacije u siječnju i veljači bila manja od one u prosincu i studenom prošle godine, a činjenicu da je hrvatski Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) u veljači bio 11,7 posto što je ne samo bitno više od prosjeka za eurozonu (8,5 posto) nego i peta najviša stopa među njenih 19 članica, nije našao vrijednom javnoga komentara.

U Hrvatskoj o inflaciji nitko ne brine

Tako je hrvatska borba protiv inflacije spala na ministra Filipovića i Europsku središnju banku, a budući da ministar nema alata za tu borbu, a ESB-u Hrvatska sigurno nije najvažniji prioritet, rezultat te borbe ovisan je isključivo o dosezanju granica potrošačke iscrpljenosti hrvatskih građana.

Članak se nastavlja ispod oglasa

Prevedeno, u Hrvatskoj o inflaciji nitko ne brine, a petljanje Vlade i Ministarstva gospodarstva s cijenama dnevnih potrepština u velikim trgovačkim lancima samo je pokušaj stvaranja dojma da se nešto važno i korisno radi. A zapravo se ne radi, jer nema čak ni ideje što bi se trebalo napraviti.

Ne postoji alibi ‘uvezene inflacije’

Prije dvije godine prerano preminuli profesor Ivo Bićanić konstatirao je da se HNB ne bavi inflacijom od sredine devedesetih godina prošloga stoljeća i da je pitanje imaju li uopće više znanja i kompetencija za taj posao. Isto mišljenje, ako ne i lošije, imao je o „pomoćniku“ u ratu s inflacijom, o Ministarstvu financija.

U međuvremenu je HNB svoje ovlasti prenio na ESB pa je Hrvatskoj, kao i svakoj drugoj članici eurozone, preostalo samo ovdašnje ministarstvo financija, a ono nije pokazalo čak niti minimalni interes da mjerama fiskalne politike ili politikom i načinom zaduživanja utječe na kretanja cijena.

Više ne postoji alibi „uvezene inflacije“ jer su cijene sirove nafte na nivou iz studenoga 2021. godine, cijene prirodnoga plina jednake su onima iz siječnja prošle godine, a i tečaj eura u odnosu na američki dolar vratio se na nivo iz proljeća 2022. Razlika u stopi prosječne inflacije u eurozoni i hrvatske stope inflacije prava je mjera dosadašnje neuspješne politike Vlade u borbi s inflacijom.

‘Kontroverzni’ porez na imovinu

U mjesecima visoke stope inflacije hrvatsko notorno oslanjanje na porez na potrošnju (PDV) i zanemarivanje i nepostojanje ostalih poreza, ponajviše poreza na imovinu, dovelo je do obilatoga punjenja državnoga proračuna, ali je i pomoglo da se inflacija još više razmaše. Ministar Primorac trebao je smanjivanjem stope PDV-a djelovati protuinflatorno bez obzira na spin da snižavanje stope PDV-a nužno ne dovodi do snižavanja maloprodajnih cijena roba i usluga.

Članak se nastavlja ispod oglasa

Ako u Hrvatskoj postoji tržište, onda će nakon nekoga vremena smanjivanje stope PDV-a dovesti i do smanjivanja cijena roba i usluga, a ako u pojedinim segmentima toga tržišta nema, onda je to posao za Agenciju za zaštitu tržišnoga natjecanja i ministra Filipovića. Uvođenje poreza na imovinu pomoglo bi hlađenju pregrijanoga tržišta nekretnina, a oslobodilo bi prostor za smanjivanje poreza na rad što bi pak smanjilo pritiske za povećanjem bruto plaća.

Navedene porezne izmjene, zapravo jedina i prava porezna reforma, ne bi trebale čekati parlamentarne izbore. Međutim, u godini koja prethodi izborima sigurno neće biti porezne reforme, pa bi ona svakako morala postati jednom od ključnih predizbornih tema.

Promjena način zaduživanja države

Ministar Primorac nema dovoljno političkoga autoriteta za provedbu ozbiljne porezne reforme, ali ima ga dovoljno za promjenu načina državnoga zaduživanja. Nakon uspješne prodaje dvogodišnjih „narodnih obveznica“ trebao je tijekom ove godine nastaviti i s prodajom izdanja desetgodišnjih državnih obveznica građanima.

Tako cijena zaduživanja za državu bila bi manja, dio građana bi umjesto u nekretnine ulagao svoje depozite u obveznice, a hrvatsko tržište kapitala dobilo bi vrijednosnicu kojom bi se moglo relativno masovno trgovati. Vlada i njeno Ministarstvo financija sigurno mogu promjenom fiskalne politike i politike državnoga zaduživanja utjecati na smanjenje stope inflacije.

Za to je potrebna politička volja i nešto znanja, a za prtljanja po maloprodajnim cijenama dnevnih potrepština u trgovačkim lancima samo treba biti trgovac političkom i svakom drugom maglom.

Članak se nastavlja ispod oglasa

Hiperaktivni ministar gospodarstva Davor Filipović već mjesec dana zabavlja javnost svojim ratom protiv sedam od deset najvećih trgovačkih lanaca zbog njihovoga nesudjelovanja u aplikativnom rješenju njegovoga ministarstva „Kretanje cijena“.

Javnost ne zna je li ideja o „državnoj“ mrežnoj stranici na kojoj će građani moći vidjeti maloprodajne cijene dnevnih potrepština u pojedinim trgovačkim lancima, ali i usporediti promjenu cijena pojedinih artikala u odnosu na 31. prosinac 2022. godine, nastala u Ministarstvu gospodarstva ili u Banskim dvorima.

1 euro = 7,53450 kuna

Činjenica je da je premijer Andrej Plenković prepustio dnevno vođenje rata protiv „neopravdanoga“ povišenja cijena svome agilnome i ambicioznome ministru. Površnom promatraču moglo bi se učiniti da ministar Filipović, zbog zvučnoga naziva njegovoga ministarstva, ima na raspolaganju cijeli instrumentarij za borbu protiv inflacije, ali nažalost po njega to nije tako.

Članak 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kaže da je „cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena“, a kako je od početka godine Republika Hrvatska monetarnu vlast s HNB-a prenijela na Europsku središnju banku (ESB) za održavanje stabilnosti ovdašnjih cijena brine se ESB.

Na mrežnoj stranici ESB-a piše: „Europska središnja banka (ESB) održava stabilnost cijena u europodručju kako biste sutra svojim novcem mogli kupiti onoliko koliko možete danas (…) Naša je glavna zadaća održavanje stabilnosti cijena tako što poduzimamo sve da inflacija ostane niska, stabilna i predvidljiva.“

VIŠE NA WEBU

Prazna mjesta na kruzerima za sezonu '2023. prodaju se gotovo besplatno. Provjerite što se nudi + destinacije i cijene

Cijene presađivanja kose za 2023. mogle bi vas iznenaditi. Provjerite kako izgleda kosa nakon tretmana

ESB nigdje ne spominje Davora Filipovića i njegovo ministarstvo, ali da uspješna borba protiv inflacije uključuje i usku suradnju središnjih banaka i ministarstva financija nije valjda nepoznato ni u Banskim dvorima i njihovoj bližoj i daljoj okolici.

Ako se Davor Filipović zaista htio boriti protiv inflacije onda je pogriješio u odabiru ministarske fotelje jer, osim u provedbi zaštite tržišnoga natjecanja, njegovo ministarstvo nema baš nikakvih alata za tu bitku. Tu naravno ne mislim na administrativno određivanje najviših cijena pojedinih roba i usluga jer su takve mjere u tržišnome gospodarstvu uvijek na kraju kontraproduktivne.

Jedino ministarstvo koje raspolaže alatima i instrumentarijem koji u kombinaciji s mjerama i odlukama Europske središnje banke mogu utjecati na stopu inflacije je Ministarstvo financija, a ministar financija Marko Primorac nije već dva mjeseca u svojim javnim nastupima čak ni komentirao kretanje stope inflacije.

Premijer Plenković pak po svome ustaljenom obrascu nositelja samo dobrih vijesti vidi trend smanjenja stope inflacije jer je godišnja stopa inflacije u siječnju i veljači bila manja od one u prosincu i studenom prošle godine, a činjenicu da je hrvatski Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC) u veljači bio 11,7 posto što je ne samo bitno više od prosjeka za eurozonu (8,5 posto) nego i peta najviša stopa među njenih 19 članica, nije našao vrijednom javnoga komentara.

Tako je hrvatska borba protiv inflacije spala na ministra Filipovića i Europsku središnju banku, a budući da ministar nema alata za tu borbu, a ESB-u Hrvatska sigurno nije najvažniji prioritet, rezultat te borbe ovisan je isključivo o dosezanju granica potrošačke iscrpljenosti hrvatskih građana.

Prevedeno, u Hrvatskoj o inflaciji nitko ne brine, a petljanje Vlade i Ministarstva gospodarstva s cijenama dnevnih potrepština u velikim trgovačkim lancima samo je pokušaj stvaranja dojma da se nešto važno i korisno radi. A zapravo se ne radi, jer nema čak ni ideje što bi se trebalo napraviti.

Prije dvije godine prerano preminuli profesor Ivo Bićanić konstatirao je da se HNB ne bavi inflacijom od sredine devedesetih godina prošloga stoljeća i da je pitanje imaju li uopće više znanja i kompetencija za taj posao. Isto mišljenje, ako ne i lošije, imao je o „pomoćniku“ u ratu s inflacijom, o Ministarstvu financija.

U međuvremenu je HNB svoje ovlasti prenio na ESB pa je Hrvatskoj, kao i svakoj drugoj članici eurozone, preostalo samo ovdašnje ministarstvo financija, a ono nije pokazalo čak niti minimalni interes da mjerama fiskalne politike ili politikom i načinom zaduživanja utječe na kretanja cijena.

Više ne postoji alibi „uvezene inflacije“ jer su cijene sirove nafte na nivou iz studenoga 2021. godine, cijene prirodnoga plina jednake su onima iz siječnja prošle godine, a i tečaj eura u odnosu na američki dolar vratio se na nivo iz proljeća 2022. Razlika u stopi prosječne inflacije u eurozoni i hrvatske stope inflacije prava je mjera dosadašnje neuspješne politike Vlade u borbi s inflacijom.

U mjesecima visoke stope inflacije hrvatsko notorno oslanjanje na porez na potrošnju (PDV) i zanemarivanje i nepostojanje ostalih poreza, ponajviše poreza na imovinu, dovelo je do obilatoga punjenja državnoga proračuna, ali je i pomoglo da se inflacija još više razmaše. Ministar Primorac trebao je smanjivanjem stope PDV-a djelovati protuinflatorno bez obzira na spin da snižavanje stope PDV-a nužno ne dovodi do snižavanja maloprodajnih cijena roba i usluga.

Ako u Hrvatskoj postoji tržište, onda će nakon nekoga vremena smanjivanje stope PDV-a dovesti i do smanjivanja cijena roba i usluga, a ako u pojedinim segmentima toga tržišta nema, onda je to posao za Agenciju za zaštitu tržišnoga natjecanja i ministra Filipovića. Uvođenje poreza na imovinu pomoglo bi hlađenju pregrijanoga tržišta nekretnina, a oslobodilo bi prostor za smanjivanje poreza na rad što bi pak smanjilo pritiske za povećanjem bruto plaća.

Navedene porezne izmjene, zapravo jedina i prava porezna reforma, ne bi trebale čekati parlamentarne izbore. Međutim, u godini koja prethodi izborima sigurno neće biti porezne reforme, pa bi ona svakako morala postati jednom od ključnih predizbornih tema.

Ministar Primorac nema dovoljno političkoga autoriteta za provedbu ozbiljne porezne reforme, ali ima ga dovoljno za promjenu načina državnoga zaduživanja. Nakon uspješne prodaje dvogodišnjih „narodnih obveznica“ trebao je tijekom ove godine nastaviti i s prodajom izdanja desetgodišnjih državnih obveznica građanima.

Tako cijena zaduživanja za državu bila bi manja, dio građana bi umjesto u nekretnine ulagao svoje depozite u obveznice, a hrvatsko tržište kapitala dobilo bi vrijednosnicu kojom bi se moglo relativno masovno trgovati. Vlada i njeno Ministarstvo financija sigurno mogu promjenom fiskalne politike i politike državnoga zaduživanja utjecati na smanjenje stope inflacije.

Za to je potrebna politička volja i nešto znanja, a za prtljanja po maloprodajnim cijenama dnevnih potrepština u trgovačkim lancima samo treba biti trgovac političkom i svakom drugom maglom.

Za neograničeno čitanje Telegrama i podršku istraživačkim serijalima, pretplatite se na Telegram.

1 euro = 7,53450 kuna

QOSHE - Plenkovićeva Vlada povlačila je ekstremno dubiozne poteze. I tako je pomogla da inflacija u Hrvatskoj podivlja - Goranko Fižulić
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Plenkovićeva Vlada povlačila je ekstremno dubiozne poteze. I tako je pomogla da inflacija u Hrvatskoj podivlja

6 10
28.03.2023

Bespoštedno novinarstvo ne financiraju vlasti, bespoštedno novinarstvo financiraju čitatelji. Podržite Telegram. Više o pretplati saznajte ovdje.

Hiperaktivni ministar gospodarstva Davor Filipović već mjesec dana zabavlja javnost svojim ratom protiv sedam od deset najvećih trgovačkih lanaca zbog njihovoga nesudjelovanja u aplikativnom rješenju njegovoga ministarstva „Kretanje cijena“.

Javnost ne zna je li ideja o „državnoj“ mrežnoj stranici na kojoj će građani moći vidjeti maloprodajne cijene dnevnih potrepština u pojedinim trgovačkim lancima, ali i usporediti promjenu cijena pojedinih artikala u odnosu na 31. prosinac 2022. godine, nastala u Ministarstvu gospodarstva ili u Banskim dvorima.

1 euro = 7,53450 kuna

Činjenica je da je premijer Andrej Plenković prepustio dnevno vođenje rata protiv „neopravdanoga“ povišenja cijena svome agilnome i ambicioznome ministru. Površnom promatraču moglo bi se učiniti da ministar Filipović, zbog zvučnoga naziva njegovoga ministarstva, ima na raspolaganju cijeli instrumentarij za borbu protiv inflacije, ali nažalost po njega to nije tako.

Inflacijom se bavi ESB i Ministarstvo financija

Članak 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci kaže da je „cilj HNB-a održavanje stabilnosti cijena“, a kako je od početka godine Republika Hrvatska monetarnu vlast s HNB-a prenijela na Europsku središnju banku (ESB) za održavanje stabilnosti ovdašnjih cijena brine se ESB.

Na mrežnoj stranici ESB-a piše: „Europska središnja banka (ESB) održava stabilnost cijena u europodručju kako biste sutra svojim novcem mogli kupiti onoliko koliko možete danas (…) Naša je glavna zadaća održavanje stabilnosti cijena tako što poduzimamo sve da inflacija ostane niska, stabilna i predvidljiva.“

VIŠE NA WEBU

Prazna mjesta na kruzerima za sezonu '2023. prodaju se gotovo besplatno. Provjerite što se nudi destinacije i cijene

Cijene presađivanja kose za 2023. mogle bi vas iznenaditi. Provjerite kako izgleda kosa nakon tretmana

ESB nigdje ne spominje Davora Filipovića i njegovo ministarstvo, ali da uspješna borba protiv inflacije uključuje i usku suradnju središnjih banaka i ministarstva financija nije valjda nepoznato ni u Banskim dvorima i njihovoj bližoj i daljoj okolici.

Izabrao je krivu ministarsku fotelju

Ako se Davor Filipović zaista htio boriti protiv inflacije onda je pogriješio u odabiru ministarske fotelje jer, osim u provedbi zaštite tržišnoga natjecanja, njegovo ministarstvo nema baš nikakvih alata za tu bitku. Tu naravno ne mislim na administrativno određivanje najviših cijena pojedinih roba i usluga jer su takve mjere u tržišnome gospodarstvu uvijek na kraju kontraproduktivne.

Članak se nastavlja ispod oglasa

Jedino ministarstvo koje raspolaže alatima i instrumentarijem koji u kombinaciji s mjerama i odlukama Europske središnje banke mogu utjecati na stopu inflacije je Ministarstvo financija, a ministar financija Marko Primorac nije već dva mjeseca u svojim javnim nastupima čak ni komentirao........

© Telegram


Get it on Google Play