We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünya Sıfır Ayrımcılık Günü 2021

1 1 0
28.02.2021

28 Şubat 2021 Pazar

1 Mart BM Sıfır Ayrımcılık Günü (SAG) ile herkesin dolu ve üretken bir yaşam sürme hakkını onurlu ve saygın biçimde kullanabilmesi vurgulanmakta ve insanların bu konuda farkındalık kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. SAG ile aslında her tür ayrımcılığa son vermek için dayanışma amacıyla küresel bir hareket oluşturulmak istenmektedir.

Bu yıl ana tema olarak “Kadınların ve Kızların Karşılaştıkları Ayrımcılık (The Discrimination Faced By Women and Girls)” seçilmiş. Kadınların ve kızların eşitliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık yaratma ve bu konuda eylemliliğin oluşması amaçlanmış.
Hemen vurgulayalım, ayrımcılığın beraberinde eşitsizliği (inequality) doğurması büyük ölçüde kaçınılmazdır.

Ayrımcılık “kimi özelliklerinden dolayı bireylere ya da ortak özellikleri olan bir gruba diğer insanlardan farklı gözle bakmak ve davranışlarda bulunmak” olarak tanımlanabilir. Ayrımcılık pratikte olumsuz ayrımcılık veya olumlu ayrımcılık olarak iki türde ortaya çıkabilmektedir. Olumsuz ayrımcılıkta bireyler ya da gruplar haksızlığa uğrayarak eşitsiz davranışlara muhatap olurlar. Örneğin, kadınların milletvekili seçilebilme olanakları. Olumlu ayrımcılıkta ise tersine ayrıcalıklı davranışlar gösterilir. Örneğin,........

© Tele1


Get it on Google Play