We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İş Bankası hırsı, tarihsel hatırlatma ile

109 25 59
12.02.2019

Eylül 1938:

“Malik olduğum bütün nukut (nakit para) ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi (taşınır ve taşınmaz mallarımı) Cumhuriyet Halk Partisine atideki (gelecekteki) şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:

-Nukut ve hisse senetleri şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.

-Her sene nemadan mütebaki (geriye kalan) miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarına tahsis edilecektir”.

Ölümünden iki ay önce Atatürk bu vasiyetiyle taşınır ve taşınmaz tüm mallarının İş Bankası tarafından değerlendirilmesini vasiyet ediyor, bunların denetimini CHP’ye bırakıyor.

O hisseleri Atatürk adına, 1938’den bu yana CHP temsil ediyor ve elbette Atatürk’ün vasiyetine saygılı davranarak, bankadan elde edilen kar payından tek kuruş elde etmeden, o payı olduğu gibi Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na bağışlıyor.

İş Bankası ve CHP ile ilgili tartışmalarda, 1938’den bu yana ve bugün en kritik nokta bu.

CHP İş Bankası’ndan tek kuruş gelir elde etmiyor, sadece Atatürk’ün vasiyeti üzerine, onun hisselerini temsil ediyor. Bir tür manevi görev.

İlk işaret Maliye Bakanı’ndan

Buna rağmen...

14 Mayıs 1950’de seçimi kazanan Demokrat Parti, çiçeği burnunda bir iktidar olarak, dört ay sonra 1950 Eylül ayında ilk işaretini veriyor.

Maliye Bakanı Halil Ayan durup dururken bir demeç veriyor ve “CHP’nin elinde fazla mal kalacağını sanmıyorum” diyor.

Ülkeye bomba gibi düşen bir söz.

Bu söz tartışılırken, 12 Aralık 1950’de Başbakan Adnan Menderes partisinin gurup toplantısında:

“CHP illerden ve belediyelerden, Halk Evlerine yardım altında, para toplayıp, hepsini kendisine aktarmıştır, bu haksız kazançtır”.

Aynı gurup toplantısında DP Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu kürsüye geliyor:

“Atatürk’ün vasiyetinde belirttiği para ve taşınmazlar milletin malıdır, CHP artık milleti temsil etmediği için, bunlar CHP’den alınmalıdır”.

El koyma

1950’lerde CHP mallarının Hazineye devri olayı bu sözlerle başlıyor. Buna ilişkin DP ile CHP arasındaki söz düellosu şu ya da bu biçimde üç yıl sürüyor.

6 Ağustos 1953’te DP bir yasa önerisi getiriyor........

© T24