Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uansett politisk farge, tror jeg vi alle kan være enige om at det å ha tilgang til nærnatur er verdifullt, både for barn og voksne. Som dokumentert av NRK velger lokalpolitikere over hele landet likevel å prioritere voksnes byggeprosjekter fremfor barns tilgang til nærnatur. Vi har lenge vært på feil kurs, og trenger nå en tydelig kursendring i grønnere retning.

Fred. Olsen Renewables AS (FOR) har allerede forårsaket enorme naturødeleggelser under påskudd av at de skal «redde klimaet». Varsellampene burde derfor blinket i februar i fjor, da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) informerte Tønsberg kommune om at FOR nå vil industrialisere landbruks-, natur- oh friluftsområdet Akersmyra i Sem, et område på om lag 560 dekar. Selv om myra er drenert og brukes til skogsdrift, er artsmangfoldet i omkringliggende naturområder rikt. Det burde derfor være en selvfølge at man sørger for å verne arealene. Men nei!

Les også

Her kan det komme et gigantisk solkraftverk – kommunen krever svar på flere spørsmål

Dessverre var det kun to av politikerne i Tønsbergs daværende kommuneplanutvalg som umiddelbart forsto at Fred. Olsens planer må avvises: Ole Marcus Mærøe fra Rødt og Suzy Haugan fra Venstre. Resten av politikerne i kommuneplanutvalget var åpne for en utredning av solkraftplanene, til tross for at vi alle vet at det er tiltakshaver selv, altså Fred. Olsen i dette tilfellet, som gjennomfører utredningen. Bukken passer havresekken. Men det blir verre.

Les også

Sem solpark på sviktende grunn på Akersmyra


Bestemmer selv

I innledningen til utredningsprogrammet som NVE publiserte på sitt nettsted 15. mars, står det klart og tydelig at det per i dag ikke er «krav til fremlegging av melding for solkraftverk i medhold av forskrift om konsekvensutredninger.» NVE har altså ikke noe juridisk grunnlag for å fastsette utredningsprogram for solkraftverk. Virkninger skal riktignok utredes, jf. energilovens bestemmelser, men Fred. Olsen kan selv bestemme hvordan dette skal gjøres.

Les også

Fred. Olsen Renewables vil bygge solkraftverk på Sem, men politikerne jubler ikke

NVE har likevel laget et utredningsprogram, basert på egne og andres innspill, som de anbefaler at Fred. Olsen skal bruke. Kun en anbefaling altså. I realiteten kan den kommersielle aktøren selv bestemme hvordan konsekvenser skal utredes, og selskapet kan velge sine utredningskonsulenter fritt.

Les også

Tønsberg skal bli Norges solenergikommune!

I møte med klimaendringene er myra enormt verdifull, både fordi den binder karbon og fordi den kan holde på store vannmasser. Myra er også levestedet for mange planter og dyr. Vi som er folkevalgte og skal ivareta fellesskapets interesser, bør derfor kunne enes om å restaurere Akersmyra i stedet for å overlate området til en privat aktør som forbindes med hensynsløs fremferd i naturen.

Skal Tønsberg være kommunen «der barn ler» eller skal vi være kommunen der Fred. Olsen ler hele veien til banken?

Uansett politisk farge, tror jeg vi alle kan være enige om at det å ha tilgang til nærnatur er verdifullt, både for barn og voksne. Som dokumentert av NRK velger lokalpolitikere over hele landet likevel å prioritere voksnes byggeprosjekter fremfor barns tilgang til nærnatur. Vi har lenge vært på feil kurs, og trenger nå en tydelig kursendring i grønnere retning.

Fred. Olsen Renewables AS (FOR) har allerede forårsaket enorme naturødeleggelser under påskudd av at de skal «redde klimaet». Varsellampene burde derfor blinket i februar i fjor, da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) informerte Tønsberg kommune om at FOR nå vil industrialisere landbruks-, natur- oh friluftsområdet Akersmyra i Sem, et område på om lag 560 dekar. Selv om myra er drenert og brukes til skogsdrift, er artsmangfoldet i omkringliggende naturområder rikt. Det burde derfor være en selvfølge at man sørger for å verne arealene. Men nei!

Dessverre var det kun to av politikerne i Tønsbergs daværende kommuneplanutvalg som umiddelbart forsto at Fred. Olsens planer må avvises: Ole Marcus Mærøe fra Rødt og Suzy Haugan fra Venstre. Resten av politikerne i kommuneplanutvalget var åpne for en utredning av solkraftplanene, til tross for at vi alle vet at det er tiltakshaver selv, altså Fred. Olsen i dette tilfellet, som gjennomfører utredningen. Bukken passer havresekken. Men det blir verre.


I innledningen til utredningsprogrammet som NVE publiserte på sitt nettsted 15. mars, står det klart og tydelig at det per i dag ikke er «krav til fremlegging av melding for solkraftverk i medhold av forskrift om konsekvensutredninger.» NVE har altså ikke noe juridisk grunnlag for å fastsette utredningsprogram for solkraftverk. Virkninger skal riktignok utredes, jf. energilovens bestemmelser, men Fred. Olsen kan selv bestemme hvordan dette skal gjøres.

NVE har likevel laget et utredningsprogram, basert på egne og andres innspill, som de anbefaler at Fred. Olsen skal bruke. Kun en anbefaling altså. I realiteten kan den kommersielle aktøren selv bestemme hvordan konsekvenser skal utredes, og selskapet kan velge sine utredningskonsulenter fritt.

I møte med klimaendringene er myra enormt verdifull, både fordi den binder karbon og fordi den kan holde på store vannmasser. Myra er også levestedet for mange planter og dyr. Vi som er folkevalgte og skal ivareta fellesskapets interesser, bør derfor kunne enes om å restaurere Akersmyra i stedet for å overlate området til en privat aktør som forbindes med hensynsløs fremferd i naturen.

Skal Tønsberg være kommunen «der barn ler» eller skal vi være kommunen der Fred. Olsen ler hele veien til banken?

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - «Der barn ler» eller der Fred. Olsen ler hele veien til banken? - Christina Fjeldavli
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

«Der barn ler» eller der Fred. Olsen ler hele veien til banken?

47 14
08.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uansett politisk farge, tror jeg vi alle kan være enige om at det å ha tilgang til nærnatur er verdifullt, både for barn og voksne. Som dokumentert av NRK velger lokalpolitikere over hele landet likevel å prioritere voksnes byggeprosjekter fremfor barns tilgang til nærnatur. Vi har lenge vært på feil kurs, og trenger nå en tydelig kursendring i grønnere retning.

Fred. Olsen Renewables AS (FOR) har allerede forårsaket enorme naturødeleggelser under påskudd av at de skal «redde klimaet». Varsellampene burde derfor blinket i februar i fjor, da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) informerte Tønsberg kommune om at FOR nå vil industrialisere landbruks-, natur- oh friluftsområdet Akersmyra i Sem, et område på om lag 560 dekar. Selv om myra er drenert og brukes til skogsdrift, er artsmangfoldet i omkringliggende naturområder rikt. Det burde derfor være en selvfølge at man sørger for å verne arealene. Men nei!

Les også

Her kan det komme et gigantisk solkraftverk – kommunen krever svar på flere spørsmål

Dessverre var det kun to av politikerne i Tønsbergs daværende kommuneplanutvalg som umiddelbart forsto at Fred. Olsens planer må avvises: Ole Marcus Mærøe fra Rødt og Suzy Haugan fra Venstre. Resten av politikerne i kommuneplanutvalget var åpne for en utredning av solkraftplanene, til tross for at vi alle vet at........

© Tønsbergs Blad


Get it on Google Play