We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DEBATT: Skoldirektören: Därför föreslås en avveckling av de särskilda undervisningsgrupperna i Sundsvall

2 1 0
22.01.2020

Ett flertal röster har höjts med anledningen av skolförvaltningens förslag att avveckla de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Jag har stor förståelse för att det skapar oro hos berörda.

Den föreslagna förändringen innebär att de elever som idag finns i grupperna kommer att gå kvar fram till och med årskurs 9. Tanken är att verksamheten avvecklas i takt med att de elever som idag finns i grupperna lämnar grundskolan.

Skolan ska ge alla elever det stöd de har rätt till. Om eleven inte klarar av........

© Sundsvalls Tidning