We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Backholm Bohlin: Regionens långa köer förklarar nätläkarnas framväxt

1 0 0
22.01.2020

Region Västernorrlands kostnader för nätläkare (de tjänster där man kan videosamtala med en läkare via mobiltelefon eller dator) har mer än fördubblats 2019 jämfört med 2018. Kostnaden uppgick i fjol till totalt 4,3 miljoner kronor, som vi berättat på nyhetsplats. I regionens totala omslutning är det en liten summa, men den ökar som synes snabbt.

Att de olika nätläkarna så snabbt har fått tusentals kunder visar att många idag patienter i dag ställer krav som regionen inte har förmått att möta. Det är på många sätt talande att de är privata företag och inte den offentligt drivna vården som har legat i framkant av utvecklingen. Region Västernorrland håller nu på att utveckla egna digitala vårdtjänster under parollen ”Digga........

© Sundsvalls Tidning