We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Genel Bakış: Bask Sorunu ve ETA

7 3 1
02.06.2020

Bask milliyetçiliğinin geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Bask halkı, Romalılardan beri kendi dilleriyle, kültürleriyle, İspanya’dan ayrı bir siyasal aktör olarak varlığını sürdürmüştür. Kendi parlamentolarını, idari ve askeri birimlerini etkin bir biçimde kullanmıştır.19.Yüzyılda Bask bölgesinde Karlist savaşları başlamış ve bunun sonucunda Madrid yönetimi bölgesel yönetimi ortadan kaldırmıştır. Bask dilinin kullanılması da yasaklanmıştır. Bask milliyetçiliği ise bu olaylardan sonra beklenildiği üzere şiddet şeklinde ortaya çıkmadı. Basklar 1895’te ilk siyasi partileri PNV(Partido Nacionel Vasco)’yi kurdu. PNV tüm Bask’ları birleştirmeyi ve tek bir örgüt altında toplamayı kendine misyon edinmişti.

İspanya’da 1936 yılında patlak veren iç savaşın ardından neredeyse tüm siyasal ve askeri kurumları ele geçiren Franco, 30 Ocak 1938’de devlet ve hükumet başkanlığı ile kara ve deniz kuvvetleri başkomutanlığına getirildi. General Franco iktidarı öncülüğünde Bask kimliği yok sayıldı. Basklıların tarihsel hakları, özerk statüleri ve özerk kurumları kaldırıldı, dilleri yasaklandı.Bask halkının ayrılıkçı hareketleri baskıcı hükümetin bu politik tavrı yüzünden ateşli ve kanlı bir milliyetçiliğe dönüşecekti.

1959 içerisinde, Birkaç üniversiteli Bask genci ETA(Bask Yurdu ve Özgürlük)’yı kurdu. Bu öğrenciler PNV içerisinden çıkmıştı ve 1968’e kadar ölümle sonuçlanacak bir eylem gerçekleştirmediler. Bu tarihten sonra ETA eylemlerinde hedef olarak çoğunlukla asker ve sivil bürokratları seçti. Franco’nun 1978’teki ölümünün ardından başa geçen Juan Carlos Bask sorununu demokratik yöntemlerle çözmek istiyordu. Carlos İspanya’yı otonom bölgelerden oluşan bir devlet haline getirdi fakat ETA bu adımlara rağmen şiddet........

© Stratejik Ortak