We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

'Yürek yangısı'yla yapılıyorcasına kurulan sinsice bir tuzak

20 0 0
14.01.2019

Kanunî şekil açısından, önümüzdeki 31 Mart günü, yani 2,5 ay sonra mahallî seçimler yapılacak..

Ama, bu, işin formalite tarafı...

Asıl seçim ise, her kişi veya grubunbağlandığı ya dayakınlık duyduğu, tarafdar olduğu inanç, ideoloji, yaşayış tarzı veya menfaat odağına göre olacaktır.

***

Bu satırların sahibi, yarım asra yaklaşan yazı hayatı boyunca seçimler üzerinde tahminde bulunmamayı şiar edinmiştir; ama, temennilerini gizlemez ve de asla tarafsız değildir, tarafını daima inancının aslî değer ölçülerine göre belirlemeye çalışır. Ve elbette ki inanç ve dünya görüşü itibariyle kendisine en yakın olanın kazanmasını tercih eder.

Ama, bunu, idealite ilerealite arasında daima var olacak olan farkı ve insanın hatasız olamayacağı ölçüsünü de unutmadan yapmaya çalışır.

***

Bunu bizim aslî değerlerimize karşı ve Müslüman halkımıza ve bu ülkeye pençesini en tepeden inmeci, darbeci ve kelle koparma yöntemleriyle geçirmiş ve musallat olmuş olan mâlum taife de 100 yıla yakın zamandır kendi doğrularını hâkim kılmak için darbeler ve diğer entrikalar gibi en zâlimce yolları bile sergileyip durmuyor mu? Ve onlar, her seçimde, her vesileyle, oylarını yüzde 75-80’leri aşan mikdarda bir destekle hâlâ da, bir........

© Star