We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kısa çalışmaya uzatma geldi

22 12 18
30.06.2020

Koronavirüsü neticesinde çalışma hayatını doğrudan ciddi şekilde etkileyen pandemi ile birlikte kısa çalışma, fesih yasağı, ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği ile işletmeler nefes alırken, çalışanlara da işten çıkartılmama ve işine devam imkanı sağlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasından gelen talepleri de dikkate alarak kısa çalışma ödeneği süresini 1 ay uzattı. Buna göre, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi olan üç aylık süre bir ay uzatılmış olacak.

Buna paralel olarak 17 Temmuz’da dolacak olan fesih yasağı süresi de uzatılacak.

Yapılan uzatma ile birlikte İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 17 Ağustos’a kadar 25/II bendinde veya diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecek. Bununla beraber işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma hakkı bir ay uzatılmıştır.

Eksik gün kodu “28-Pandemi ücretsiz izin” veya birden fazla gerekçe ile eksik gün bulunuyorsa “29-Pandemi ücretsiz izin ve diğer” olarak bildirilmesi gerekmektedir.

SGK’ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge........

© Star