We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsanlar ilgi bekleme ihtiyacı açısından farklı

29 0 0
22.10.2018

İlgi bekleme; bir başkası tarafından sevgi, dikkat, emek açısından önemsenme ihtiyacını gösterir. İlgi bekleme ihtiyacı açısından insanlar spektrumal dağılırlar. Bir uçta ilgi ihtiyacı oldukça yüksek kişiler bulunurken, diğer uçta ilgi ihtiyacı yok denecek kadar düşük insanlar bulunur. Çoğu kişi bu iki ucun ortasında bulunur ve şartlara göre iki taraftan birine yaklaşır veya uzaklaşır.

İlgi bekleme ihtiyacı yüksek kişiler

Bu kişiler başkalarının sevgisinin, yakınlığının, dikkatinin ve ilgisinin kendisine yönelik olmasını beklerler. Çocukluktan beri başlayan bu tarz, anne baba ile, arkadaşları ile, eşi ile, çocukları ile devam edip gider. İnsan ilişkilerinin yoğun ve yakın olması gerektiğine inanırlar. Kendileri yakınlarına yüksek ilgi gösterirler ve yakınlarından da aynı yoğunlukta ilgi beklerler.

Bu kişiler bekledikleri düzeyde ilgiyi almadıkları zaman hızla üzgün ve hırçın hale gelirler. Spektrumun diğer kısımlarındaki kişileri duygusuz olarak değerlendirirler.

İlgi bekleme ihtiyacı düşük kişiler

Bu kişiler başkalarının sevgisine, iltifatına,........

© Star