We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye’nin 2016’da imzaladığı Paris İklim Anlaşması’nı 5 yıl sonra TBMM’ye getiren sebepler neler?

2 3 0
23.09.2021
Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 24 Mayıs 2004’te katılmıştı. Bu sözleşme insan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı Birleşmiş Milletler tarafından imzaya açılmıştı. Farklı şartlara bağlı olarak ülkelerin üç gruba ayrıldığı sözleşmede Türkiye, gelişmiş ülkelerin yer aldığı EK-1 listesinde yer aldı. Bu da Türkiye’yi iklim fonlarından yararlanamama sıkıntısı ile karşı karşıya bıraktı.

Paris’te 5 Ekim 2015’te 195 ülke ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kabul edilen Paris İklim Anlaşması ise Türkiye tarafından 2016’da imzalanmıştı. Ancak bugüne kadar Meclis’te onaylanmadı. Türkiye ile birlikte Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen olmak üzere anlaşmayı onaylamayan altı ülke bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması üzerine anlaşmanın Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi ve onaylanması bekleniyor.

Türkiye’nin katkı beyanında neler yer alıyor?

Paris İklim Anlaşması’nın temel hedefi; 2050’ye kadar küresel ortalama sıcaklığı 1,5 santigrat derece azaltma hedefi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörüyor.

Anlaşma kapsamında, taraflardan iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama yeteneğini artırması beklenirken, düşük sera gazı emisyonları ve iklime dirençli kalkınma yolunda tutarlı bir finansman akışı, ulusal katkılar sağlamak da hedefleniyor. Bu anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin mutlak emisyon azaltımı yapmaları istenirken gelişmekte olan ülkelerden ise bu hedefi benimsemesini talep ediyor. Nihai hedef ise 2050’ye kadar karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesi olarak belirtiliyor.

Türkiye hazırladığı ulusal katkı beyanında karbon salınımını azaltma taahhüdü vermezken iki katından fazla artırabileceğini de belirtmişti. Beyana göre, hiçbir önlem alınmadığı referans senaryoda karbon salınımının 1 milyar 175 tona ulaşacağı belirtilirken Türkiye artıştan yüzde 21 azaltım hedefiyle bunu 929 milyon tonda tutmaya çalışacağını söylüyor. Türkiye, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde........

© Sputnik Türkiye


Get it on Google Play