We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Başınıza Atatürk kadar taş düşsün!

59 75 192
21.08.2021

1891 yılında askeri idadilerin birinci sınıflarında 16, ikinci sınıflarında 17, üçüncü sınıflarında 20 ve dördüncü sınıflarında 17 saat olmak üzere haftada 70 saat ders okutulurdu. Dört yıla yayılmış olan toplam 2 bin 240 saatin ders dağılımı şöyleydi: Türkçe 224, Fransızca 608, fen dersleri 672, uygulamalı dersler 384, sosyal dersler 352 saat. İlginç olan ise, Osmanlı askeri idadilerinde o yıllarda Arapça dersi olmamasıydı!

O, işte bu okulu bitirdi. Mezun olurken, yabancı dili Fransızca ve bitirme notu ise en yüksek puan olan 45'ti.

1897'de Manastır Askeri İdadisi'nin 2. sınıfına geçince, Selanik'e döndü Fransızcası'nı geliştirmek üzere gizlice papaz okulunun özel sınıfına kaydoldu. Zayıf olduğunu düşündüğü yabancı dilini geliştirdi. Bu kurs için sonraları, “İki üç ay gizlice Frerler Mektebi'nin hususi sınıfına devam ettim. Böylece mektep derslerine nispetle fazla derecede Fransızca öğrendim” dedi. 1898 yılında Manastır Askeri İdadisi'nden Fransızca'dan en yüksek not olan 45'le mezun oldu.

Harbiye'de bir sınıf dönemi içinde 750 kişi arasında Fransızca'da üstün başarı gösterip öğrenci üniformasındaki çavuş işaretinin üzerine bir de sarı şerit ekletti. Artık Fransızca gazeteleri, dergileri ve kitapları daha rahat okur hale gelmişti. Harbiye'den, Fransızca'dan 38, Almanca'dan 42 not alarak mezun oldu.

Berlin Askeri Üniversitesi'nin müdürlerinden General Karl Litzmann'ın “Seferler Mevcudunda Takım, Bölük ve Tabur'un Muharebe Talimleri” adlı kitabını Almanca'dan Türkçe'ye çevirdi.

Bulgaristan'da askeri ataşe olarak görev yaptığından, sular seller gibi olmasa da Bulgarca öğrenmişti. Türkiye'ye gelen Bulgar heyetleri ile birebir görüşmeler yapıyor, bilgi alışverişinde bulunuyordu. Bütün Balkan gençleri gibi Rumca (Yunanca) ve Bulgarca'ya da aşinaydı.

Harbiye'ye girdiği yıllarda eğitime Prusya ekolü hakimdi. Fransızca'nın yanında Almanca ve Rusça seçmeli yabancı dil dersleri vardı. Harbiye'de Japonca öğretmeni olan Yamada Torajirö yıllar sonra, 1930'da Türkiye'ye ziyarete geldiğinde, okulda kendisinden Japonca dersi alanlar arasında O'nun da olduğunu söyledi!

Harbiye'de Japonca derslerine bile giren o isim, anladınız siz Mustafa Kemal Atatürk'tü elbette!

***

Çanakkale'de........

© Sözcü


Get it on Google Play