-Siyasal bulutlar ufkumuzu karartamayacaktır.-

Büyük ATATÜRK ve arkadaşlarının ulusumuza armağanları lâik cumhuriyetimizi hiçbir kara bulut gölgeleyemeyecektir. Ulusal bağlılığımız ve özenimiz, değerlerimizi sonsuza değin koruyacak ve yüceltme çabalarını özenle sürdürecektir. Cumhuriyetin kuruluşunda seçilen demokrasi yapısı, ulusumuzun bağlılığı ve duyarlığıyla giderek güçlenerek tüm karşı saldırıları geçersiz kılacaktır. İç siyasal çalkantılar, cumhuriyete yürekten bağlı olanlarla kişisel saplantılarının esiri olanlar arasındaki giderilmez anlaşmazlığın sakıncalarını günlük durumlar olarak gözler önüne sermektedir. Siyasal ilkellik ve kişisel egemenlik düşkünlüğü, demokrasi karşıtlığı olmaktan öte çağdaş yaşam düşmanlığıdır. Geleceğimizin önündeki sorunları, aykırılık ve engelleri kaldırmak, yurttaşlık görevlerimizin başında gelir. Yaşam sorunları birliktelik ve dayanışma ile çözümlenir. Böylece sağlanan güç, tüm sorunların çözülüp giderilmesi için en etkili dayanaktır.

Demokrasiyi siyasal düzen için sömürü aracı durumuna getirmek ilkellik ötesi düşüklük ve kötülüktür. Kişisel düşkünlükler ve çarpıklıklar yaşam karanlıklarının nedenidir. Son yıllarda özellikle partizanlıkla sürdürülen aykırılıklar ulusal yapı için de büyük sakıncadır. Aydınlığımızın kaynağı ve dayanağı demokrasi güneşidir. Yurttaşların birbirine karşı tutum ve davranış özeni, hak ve özgürlüklere saygı en sağlam yaşam güvencesidir. Her şeyi yönetimden ve yasalardan beklemek, insan varlığını ve değerini gözardı etmektir. Toplumsal yaşamın gücü, duyarlık ve dayanışmadır. Kişisel beklentiler, yarar ve çıkar düşkünlüğü uygar yaşamın yıkım nedenleridir.

Özellikle seçim dönemlerinde siyasal çalışmalara çok dikkat etmek ve önem vermek gerekiyor. Kendilerinin ve partilerinin yararı için karşıdakilere saldırıyı yararlı bir araç sayma ilkelliği toplum karşıtlığıdır. İnsandan, insanlıktan ve ülke yararından daha önemli, daha üstün bir değer bulunmaz. Yaşam karanlığına düşmemek için ilişkilerimize, değerlerimize, birbirimize özen göstermek duyarlığı seçkinlik gereğidir.

Parti ayrılığı karşıtlık nedeni olmamalıdır. Yurttaşlık bağı, toplumsal ilişkilerin en güçlüsü ve dayanağıdır. İnsan varlığının gücü ve etkinliği ilişkilerin sıcaklığına ve kapsamına bağlıdır. Bu özellikler ve etkiler gözardı edilirse yaşam aydınlığı azalır, karanlık başlar ve bastırır. Yaşam koşullarına önem vermek, ilişki bağlarına ve nedenlerine özen göstermek, karşısındakileri saygı ve güvenle karşılayıp dinlemek kişilik ve insanlık gereğidir. Çatışmalar, kavgalar, sataşmalar ve tüm karşıtlıklar yaşam yıkımlarıdır. İnsanlık, kardeşlik, dostluk, arkadaşlık ve meslektaşlık bağları yaşam gücünü ve kıvancını artıran toplumsal katkılar, değerlerdir. Ayrı partilerden olmak, karşı tutum ve düşüncede olmak karşıtlık nedeni olmamalıdır. Anlayış, hoşgörü ve dayanışma yaşam güçleri ve esenliğidir.

QOSHE - Demokrasi aydınlığı - Yekta Güngör Özden
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Demokrasi aydınlığı

12 2
05.06.2023

-Siyasal bulutlar ufkumuzu karartamayacaktır.-

Büyük ATATÜRK ve arkadaşlarının ulusumuza armağanları lâik cumhuriyetimizi hiçbir kara bulut gölgeleyemeyecektir. Ulusal bağlılığımız ve özenimiz, değerlerimizi sonsuza değin koruyacak ve yüceltme çabalarını özenle sürdürecektir. Cumhuriyetin kuruluşunda seçilen demokrasi yapısı, ulusumuzun bağlılığı ve duyarlığıyla giderek güçlenerek tüm karşı saldırıları geçersiz kılacaktır. İç siyasal çalkantılar, cumhuriyete yürekten bağlı olanlarla kişisel saplantılarının esiri olanlar arasındaki giderilmez anlaşmazlığın sakıncalarını günlük durumlar olarak gözler önüne sermektedir. Siyasal ilkellik ve kişisel egemenlik düşkünlüğü, demokrasi karşıtlığı olmaktan öte çağdaş yaşam düşmanlığıdır. Geleceğimizin önündeki sorunları, aykırılık ve engelleri kaldırmak, yurttaşlık görevlerimizin başında gelir. Yaşam sorunları birliktelik ve dayanışma ile çözümlenir. Böylece sağlanan güç, tüm sorunların çözülüp........

© Sözcü


Get it on Google Play