– Aykırılıklar yıkım nedenidir.-

İktidar değişikliği umudu yine sonuç vermedi. Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığını Anayasa'ya aykırı olarak birlikte üstlenen RTE'ın durumu kötüleştireceğini düşünüp söyleyenleri doğrulayan tutum ve davranışlarının süreceğini gösteren konuşmaları birbiri ardına izliyor. Seçimi kazanmanın mutluluğuyla söyledikleri ortada. Birleştirici olmak yerine partizanlıkta direnmek, toplumsal dayanışmaya aldırışsızlığın belirtilerinden biridir. Toplumsal barışın gözardı edilmesiyle direnilen particilik, cumhurbaşkanlığı konumuyla asla bağdaşmayan bir aykırılıktır. Hukukun yansızlığı, gerçekçiliği olumsuzlukları gidermek için uyguladığı yaptırımlarla yaşama geçer. Aykırılık ve çelişkilerle örülü tutarsızlık yaşam karanlığının nedenlerinin başında gelir. Ant içilen Anayasa'nın 103. maddesindeki TARAFSIZLIK sözde kalmıştır. Parti genel başkanlığıyla tarafsızlığın birlikteliği asla geçerlik taşımaz. Devletin en üst katındaki yanlışlık ya da aykırılık büyük bir hukuk çarpıklığıdır, kötü örnektir.

Hukuk, devletin kan damarı ve karakteri(ırası) dir. Cumhuriyetin kuruluşuyla seçilen hukuksallık, geçerlik koşuludur. Bu özellikleri gözardı ederek kendi siyasal saplantı ve tutkularını geçerli kılma çabası ilgililerin, başta siyasetçiler olmak üzere, büyük yanlışlarıdır. Hukuku gözardı etmek, geçersiz duruma düşmektir. Particilik-partizanlık ve kişisel düşkünlükler düzen bozgunculuğudur. Devleti ayakta tutan, yöneticilerin seçkin tutumlarının yurttaşlara örnek olması ve paylaşılması gücüdür.

Devlet, ulusun en büyük yapısı, güç kaynağı, ülkenin en büyük kurumudur. Ulusun özgün örgütüdür. Kendi kendini yönetmenin aygıtıdır. Bu nedenlerle kişisel ve partisel düşkünlüklerle yapıyı bozmak yurda-vatana-ulusa karşı işlenmiş en büyük suçtur. Partizanlık, en büyük siyasal düşkünlüktür. Ulusu ve ülkeyi yadsıyarak yürütülecek çalışmalar vatan hainliğine uzanan suçlar dizisinin öncüleridir. İlkeleri ve değerleri gözardı ederek kazanma hırsının hiçbir yararı yoktur, zararı çoktur. Yurttaşlığa, dostluğa, ilkelere ve değerlere zarar veren siyasal açılımlar ve çalışmalar demokrasinin anlam ve amacına aykırı sakıncalardır.

Yalanlar, abartılar, kara ve çirkin söylemler, suçlamalar, kışkırtmalar, kavgalar, demokrasinin anlam ve amacına aykırı kötülükler, suçlardır. Kazanmak için değerleri, ilkeleri, ilişkileri gözden çıkarmak asla bağışlanmayacak sakıncalardır. Seçimlerle ilgili çalışmalar yürütülür, özellikle konuşmalar yapılırken insanlık değerlerini, yurttaşlık bağını, ülke yararlarını gözardı etmek büyük bir yıkımdır. Kişisel ve partisel yararı, öbür ilke ve değerleri gözardı ederek, öne ve üste almak hiçbir yönden hoş görülemez, bağışlanamaz.

QOSHE - Aykırılık - Yekta Güngör Özden
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Aykırılık

1103 9
01.06.2023

– Aykırılıklar yıkım nedenidir.-

İktidar değişikliği umudu yine sonuç vermedi. Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığını Anayasa'ya aykırı olarak birlikte üstlenen RTE'ın durumu kötüleştireceğini düşünüp söyleyenleri doğrulayan tutum ve davranışlarının süreceğini gösteren konuşmaları birbiri ardına izliyor. Seçimi kazanmanın mutluluğuyla söyledikleri ortada. Birleştirici olmak yerine partizanlıkta direnmek, toplumsal dayanışmaya aldırışsızlığın belirtilerinden biridir. Toplumsal barışın gözardı edilmesiyle direnilen particilik, cumhurbaşkanlığı konumuyla asla bağdaşmayan bir aykırılıktır. Hukukun yansızlığı, gerçekçiliği olumsuzlukları gidermek için uyguladığı yaptırımlarla yaşama geçer. Aykırılık ve çelişkilerle örülü tutarsızlık yaşam karanlığının nedenlerinin başında gelir. Ant içilen Anayasa'nın 103. maddesindeki TARAFSIZLIK sözde kalmıştır. Parti genel........

© Sözcü


Get it on Google Play