We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Z kuşağı aldatmacası

811 56 137
17.09.2021

Kütüphanemde aradım, taradım bulamadım.

Füruzan'ın “47'liler” romanından bahsediyorum.

1947 doğumlu devrimci 68 Kuşağı'nı anlattığı eşsiz eser.

Keza:

“Osmanlı'nın da 1844 kuşağı vardı” diyebilir miyiz? Tarih, 7 Haziran 1865. Belgrad Ormanı'nda gizlice buluşan altı arkadaş; Namık Kemal, Refik, Ayetullah, Mehmet, Reşat ve Nuri, Kur'an üzerine el basıp “Meslek” adını verdikleri gizli örgüt kurdu.

Örgütün hedefi; çökmekte olan hürriyetten ve adaletten yoksun Osmanlı mutlak monarşisine son verip, Kanun-ı Esasi'yi padişaha kabul ettirip, Osmanlı tebaasını temsil edecek meclis kurmaktı.

Gerek 68 Kuşağı, gerekse “1844 Kuşağı” politik kimliği tanımlar.

Ya Z kuşağı?

Son dönemde Z kuşağı/jenerasyonu hep gündemde.

Nereden çıktı bu Z kuşağı?

ABD'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra (1946'dan 1964'e kadar) doğan bebeklere “Baby boomers/ boomer” kuşağı adı verildi. Doğum artışını belirtmek için kullanıldı.

Bu kuşağı isimlendirme Avrupa'da da kullanıldı. Ama farklılıklar vardı. Örneğin Fransa'ya göre bu kuşak 1946-1973 arasını kapsıyordu.

Boomer kuşağına dair Batı'da çok araştırmalar yapıldı, kitaplar yazıldı. Kimi kuşağın sosyolojisini, kimi siyasetle ilgisini veya kimi dine karşı tutumunu vs. inceledi.

Soğuk Savaş döneminin bu genç kuşağı, o döneme kadar hiçbir zaman bu derece idealleştirilmedi. Ya Z kuşağı?

Ülkemizde büyük önem atfedilen Z kuşağının sürekli........

© Sözcü


Get it on Google Play