We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vasatlık can yakıcı

522 34 0
23.07.2021

12 Eylül 1980 darbesi­nin ilk yasakladığı kitap -kaç sol kuşağın elinden düşürmediği- “Felsefenin Temel İlkeleri” oldu!

Yazarı, Macar kökenli Fransız felsefesi Georges Politzer (1903-1942) idi. Fransız Komünist Partisi üyesi idi; ve partinin “Pa­ris İşçi Üniversitesi” öğ­retmenlerindendi…

Nazilerin Fransa'yı işga­linde gizli direnişe katıldı; eşi Mai ile 1942'de tutuk­landı. Kurşuna dizildi. Mai de bir yıl sonra Aus­chwitz kampında öldü…

Georges Politzer'in kitabı, 1935-1936 yılları arasında verdiği felsefe dersleri­nin öğrencileri tarafından alınan notlara dayanıyor.

Marksist diyalektiği anlatıyor kitap: “Her şey birbirine bağlıdır”…

-“Karşıtlar çatışma halin­dedir ve değişmeler bu çatışmalardan doğar; böy­lece değişme, çatışmanın çözümüdür…”

-“Sınıf çıkarları yüzün­den burjuvazi, gittikçe gerçeğe sırt çevirir…”

-“Bizim edindiğimiz yaşam anlayışının ilk öğeleri, eğitimimiz-öğre­nimimiz bize yanlış bir bilinç verir…”

-“Dünyayı olduğu gibi gerçek yüzüyle görmek di­yalektik materyalizm­dir. Diyalektiğe göre hiçbir şey bitmiş, tamamlanmış biçimde bulunmaz; her şey, her zaman bir sü­recin sonu ve başka bir sürecin başıdır…”

Elbet bu girişi yapmamın sebebi var…

Konuyu, Korona virü­se getireceğim!

Büyük filozof Sokrates dedi ki:

-“Felsefe, neleri bilme­diğini bilmektir.”

Gençliğimde elimden düşürmediğim kitabın yazarı Georges Polit­zer'den analitik düşünme yapısını öğrendim…

Bir başka Fransız felsefeci ise sağlığa-tıbba bakı­şımı kökten........

© Sözcü


Get it on Google Play