We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Atatürk’ün cevabı

301 270 215
03.05.2021

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını –tarihsel gerçeklere aykırı olarak- “soykırım” diye adlandırdı. ABD Başkanı Biden'ın bu çirkin iftirasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok düşük perdeden bir yanıt verdi. Bugünkü yazımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Sözde Ermeni Kırımı” iddialarına, iftiralarına verdiği yanıtlardan söz edeceğim.

ALSAS VALİSİ'NE VERİLEN DERS

Atatürk, Birinci Dünya Savaşı sırasında, 15 Aralık 1917'de Osmanlı Veliahdı Vahdettin'le birlikte Almanya'ya gitti. 20 gün süren bu gezinin anılarını 1926'da gazetecilere anlattı.

Atatürk ve Vahdettin, 24 Aralık 1917 akşamı saat 20.30'da Alsas Valisi'nin evinde yemeğe davet edildiler. Yemekte karşılıklı konuşmalar yapıldı, yemekten sonra kahveler içildi. Vahdettin'le Alsas Valisi bir ara Ermeni konusuna değindiler.

Sonraki gelişmeleri Atatürk'ün anılarından okuyalım:

“Alsas'ta bir gece valinin evine davet edildik. Güzel, geniş bir salonda Vahdettin, vali ile bir koltukta oturuyor, konuşuyorlardı. Bir aralık Vahdettin beni bulunduğu masaya davet etti. Gittim. Vali, Vahdettin'e bir sual sormuş, Vahdettin bazı cevaplar vermiş. Verdiği cevapların benim tarafımdan da tekrarlanmasına lüzum görerek demiş ki:

‘Cephede bulunmuş memleketi tanıyan bir komutan yanımdadır. İsterseniz onu dinleyiniz.

Veliahda bahis konusu olan meselenin ne olduğunu sordum.

‘Ermeniler' dedi.

Alman Valisi, Ermenilerin çok iyi niyet sahibi olduklarından, Türklerin Ermenilere karşı pek kötü tecavüzlerde bulunduğundan bahsetmiş. Misafiri olduğumuz dost ve müttefik Alman milletinin yüksek bir valisinin gelecekteki Türkiye padişahı ile ciddiyetle bu konu üzerinde konuştuğunu anlayınca şaştım. Naci Paşa, Vahdettin'in ağzından, ‘Bu komutan temas ettiğiniz meseleyi iyi bilir, size aydınlatıcı cevaplar verecektir' dedi.

Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit’in ‘Bilinmeyen Türkler’ adlı kitabında yer alan Atatürk fotoğraflarından biri. (Mustafa Kemal Paşa oturma odasında, 3 Mart 1921)

Valiye dedim ki:

‘Türkiye'nin veliahdı ile Almanya'nın mümtaz bir valisinin bulabildiği konuşma konusu beni hayret içinde bıraktı. Evvela sizden şunu öğrenmek isterim. Müttefikiniz olan ve bu ittifak uğrunda maddi, manevi bütün varlığını veren Türkiye'ye karşı tarihin bilmem hangi devrinde var olduğunu iddia eden ve bu varlığını yeniden göstermek için dünyayı kandırmaya çalışan Ermeniler lehine konuşmak fikri size nereden geliyor?'

Bize dair pek eksik bilgi sahibi olduğunu anladım… Bu vali ile alaylıca konuşmaktan kendimi alamadım. Vali derhal, bütün söylediklerinin en nihayet işitilmiş şeyler olduğundan, iddialı olmaktan uzak bulunduğundan bahsederek beni yatıştırmaya kalkıştı. Konuşmayı bitirmek için kendisine dedim ki: ‘Vali hazretleri, biz cepheleri dolaşan bir heyetiz. Buraya Ermeni meselesini konuşmak için değil, fakat müttefikimiz olan ve kendisine dayanmakta olduğumuz Alman ordusunun gerçek durumunu anlamaya geldik. Onu anlamış olarak da ülkemize dönüyoruz.' (Mehmet Önder, Atatürk'ün Almanya ve Avusturya Gezileri, s. 46-48)

Görüldüğü gibi Atatürk, 1915 olaylarının üstünden daha iki yıl geçmişken, 1917 yılında Alsas Valisi'ne, “Ermenilerin dünyayı kandırmaya çalıştıklarını” söyleyerek “Ermeni Kırımı” iddialarının “yalan” olduğunu belirtmişti.

Amerika'da Philadelphia'da çıkan “Public Ledger” gazetesinde çalışan 25 yaşındaki genç Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit, Ocak 1921'de İstanbul'dan Samsun'a geçti. Clarence K. Streit, 26 Şubat 1921'de Ankara'da Atatürk'e bazı yazılı sorular sordu. Atatürk bu sorulara Fransızca ve Türkçe cevaplar verdi. O sorulardan biri de 1915 Ermeni olaylarıyla ilgiliydi.

Streit'in 7. sorusu aynen şöyleydi:

Harbi Umumi esnasında ika edildiği mütemadiyen ağızlarda dolaşan Ermeni takdil ve tehciri hakkında hükümetinizin resmi nokta-ı nazarı nedir?” (I. Dünya Savaşı esnasında yapıldığı mütemadiyen ağızlarda dolaşan Ermeni katliam ve tehciri hakkında hükümetinizin resmi görüşü nedir?)

Clarence K. Streit, 26 Şubat 1921'de Atatürk'e........

© Sözcü


Get it on Google Play