We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Çoklu baroya, bu yüzden karşı çıkılıyor

367 115 189
30.06.2020

1839 tarihli Tanzimat ve 1856 tarihli Islahat Fermanları avukatlık konusundaki ilk metinlerdir. 5 Nisan 1878'de İstanbul'da Dava Vekilleri Derneği'nin 63 üyesi ilk yönetimini seçmiş. Cumhuriyet döneminde 14 Temmuz 1924'te 10 ve üzerinde avukatın bulunduğu yerde baro kurulması öngörülmüş. 19 Mart 1969 tarihinde de bugünkü Avukatlık Kanunu kabul edilmiş ve önemli olmayan çok az değişiklikle bugüne kadar gelmiş.

Avukatlık Yasası'nda yapılmak istenen değişiklikle, barolar etkisiz bir dernek haline dönüştürülmek isteniyor. 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatın bir araya gelip baro kurmasının yolunu açıyor.

SİYASİ ARAÇ

Av. Prof. Dr. İur. Mehmet Köksal “Çoklu Baro mesleği alçaltır, hukukun üstünlüğünü yok eder” diyor. Bunları madde madde sıralayalım:

1-Hak aramaya darbe: Baroların görevlerini yapamaz hale gelmesi ve gücünün zayıflatılarak kamu görevi niteliğinden uzaklaştırılması, barolara ve hak arama özgürlüğüne vurulan bir darbe olacak.

2- Kamu görevi yapma niteliği bozulacak: Avukatlık da kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin görülmesinde var olan bütünsellik ilkesi, çoklu baro sisteminde korunması ve uygulanması olanaksız olacak. Böylece avukatlığın kamu hizmeti olduğu da fiilen ortadan kaldırılacak.

3- Siyasi bir araca dönüşecek: Kamu görevi, din, siyasi görüş, cinsiyet, ırk, renk, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin yerine getirilmesi gereken görevdir. Her 2 bin avukat bir araya gelerek kendi barolarını kurabilecek. Bu durum, avukatlar arasında farklılaşmayı çoğaltacak, siyasi ve dini........

© Sözcü