We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Üç yılda 100 milyar tahsilat hayal değil…

20 11 1
30.08.2021

Cumhuriyetimizin ilanından itibaren geçen 98 yılda vergi affı düzenlemeleri içeren 39. kanun, 7326 sayılı Kanun'dur. Bu kanun, aynı zamanda 2001-2021 yılları arasında bu kapsamda çıkartılan 13. yasal düzenlemedir. Son 20 yılda, 2.5 yılda bir yapılandırma ve af içeren düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun, 9 Haziran 2021'de yürürlüğe girmiş olmasına rağmen; bayram ve yaz tatili, pandemi, yangın ve sel felaketleri nedeniyle bir türlü normalleşip işine gücüne bakamayan iş dünyası, 7326 sayılı Kanun ile ilgili sağlıklı değerlendirme yapamadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 23 Ağustos 2021 tarihli basın açıklamasında; yapılandırma kapsamına giren toplam 401 milyar 335 milyon liralık alacağın, 69 milyar 100 milyonluk kısmının, 3 milyon 480 bin borçlu tarafından yapılandırıldığı açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu da yapılandırma kapsamına giren toplam 74 milyar 657 milyonluk alacağın, sadece 30 milyarlık kısmının 600 bin borçlu tarafından yapılandırıldığını açıkladı.

BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİNİN UZATILMASI OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAK…

Cumhurbaşkanı'nın kanunda kendisine tanınmış olan başvuru ve ödeme süresini bir ay uzatma yetkisini kullanması, kanundan beklenen faydayı üst seviyeye çıkartacak bir hamle olmuştur.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yapılandırmalar (kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi) için 31 Ağustos 2021 tarihinde dolan başvuru süresi, 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmıştır.

Yine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 1 Kasım 2021 tarihine ertelenmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı tahsil dairelerine 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi de 30 Kasım 2021 tarihine kadar........

© Sözcü


Get it on Google Play