We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türk Lirası’na dönüşte doğru yolu bulduk

119 9 92
19.11.2018

Cumhurbaşkanlığı'nın 85 sayılı Kararnamesi ile Türkiye'deki dövizli sözleşmelerin 13.09.2018-13.10.2018 tarihleri arasında Türk Lirası'na dönüştürüleceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu genel ilke ile ilgili istisnaların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği ifade edilmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.10.2018 tarihinde tebliğ yayımlamıştı. Bu defa 16.11.2018'de yeni bir tebliğ yayımlayarak, 06.10.2018 tarihli tebliğde belirlenmiş olan istisna halleri yeniden düzenlendi ve kapsam genişletildi.

TEBLİĞ İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER…

Bazı gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmeleri, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecektir. Tebliğin ilk halinde; Türkiye'de yerleşik kişilerce yapılan gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde, herhangi bir istisna getirilmemişti. Ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; konusu serbest bölgeler dahil yurtiçinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları belirtilmişti. Yapılan değişiklik uyarınca; serbest bölgeler, döviz cinsinden veya dövize endeksli gayrimenkul satış ve kiralama konusundaki kısıtlamalar kapsam dışına alınmıştır.

Gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklar için, TL'ye dönüşüm zorunluluğu bulunmamaktadır.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; döviz cinsinden maliyet içeren eser........

© Sözcü