We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tahsil edilemeyen yurtdışı alacakların zarar yazılması

84 10 71
10.02.2019

Yeni yıla ihracat rekoru kırarak girdiğimiz bir dönemde; yurtdışı alacaklarını tahsil sorunu ile karşılaşan işletmeleri yakından ilgilendiren bir konuyu gündeminize taşımak istiyorum.

Yurtdışına ihracat yaptınız, bedeli tahsil edemediniz, ne yapacaksınız? Sadece batırdığınız para ile iş bitmiyor. Bu alacak her dönem sonunda dövizli alacak olarak değerlenmek, kur artışı var ise kur farkı gelirinden ayrıca yüzde 22 oranında Kurumlar Vergisi de ödemek gerekmekte. Daha bitmedi, geçen yıl mevzuat değişikliği ile ihracat bedeli dövizlerin 6 ay içinde ülkeye getirilmesi zorunluluğu da kambiyo mevzuatı yönünden işletmeleri zorlayacak. Bu önemli soruna vergi mevzuatımız içinde çözüm aramaya başlayalım.

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI ZARAR YAZILABİLİR Mİ?

Vergi Usul Kanunu'nun “Şüpheli Alacaklar” başlıklı 323'ncü maddesinde; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

1- Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;

2- Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır.

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr zarar hesabına intikal ettirilir” hükmü yer almaktadır.

Alacağın yurtiçinden veya yurtdışından........

© Sözcü