We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sahte belge düzenleyicisi paranoyası, matrah artırımını engelliyor!

27 27 1
09.08.2021

Matrah artırımı yapılarak 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarının gelir ya da kurumlar vergisi, katma değer vergisi, ücretlilerden yapılan gelir vergisi tevkifatı ve kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin olarak da vergi artırımı yapılarak, vergi incelemesine alınmama avantajı sağlayan 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için, başvuru süresi 31.08.2021'de sona eriyor.

Başvuru için süre hızla azalmasına rağmen; vergi daireleri ile mükellefler arasında binlerce mükellefin sahte belge düzenleme şüphesi ile vergi incelemesine alınması nedeniyle, matrah artımı konusunda ciddi mücadele yaşanıyor.

7326 sayılı Kanun, kanunun yayımından önce haklarında sahte belge düzenlediklerine ilişkin vergi inceleme raporu veya vergi tekniği raporu bulunanların matrah artırımında bulunamayacaklarına ilişkin düzenleme yapmakla birlikte; 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanun'un 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek, yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlere, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar (12 ay) bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletileceğine ilişkin düzenleme yapmış.

Haklarında, söz konusu fiillerden hareketle yapılan vergi incelemesi devam eden mükelleflerin, kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilmeleri için;

1. Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmuş olmaları,

2. Söz konusu vergi incelemesi kapsamında kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içinde 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu fiillerin varlığının tespit........

© Sözcü


Get it on Google Play