We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ekonomiye torba teklifle müdahale

76 12 89
03.12.2018

Yılın başından başlayıp artan bir hızla, ekonomideki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için hükümet yoğun bir mesai harcamaktadır.

Bu defa, Ak Partili 8 milletvekilinin imzası ile sadece ekonomi ile ilgili eksik görülen konulara çözüm getirmek üzere, yürürlük ve yürütme maddesi dahil 71 maddelik büyük bir torba yasa teklifi 30 Kasım'da Meclis'e sunuldu.

Bu torba yasa teklifinde yer alan bazı düzenlemeleri dikkatlerinize sunmak istiyorum.

KUR FARKI ARTIK KDV'YE TABİ OLACAK

Kur farkının KDV'ye tabi olup olmadığı ülkemizde 1985 yılından bu yana tartışılan bir konudur. En son Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun E:2017/548,K:2017/606 sayılı Kararı ile iyice karışan bu konu, torba teklif yasalaşırsa çözülmüş olacak.

Bu kanun teklifinin 24'üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 24'üncü maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile ithalatta olduğu gibi yurtiçinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu madde metnine yazılmak suretiyle uygulamadaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.

PARASI OLAN ŞİRKETLER BORÇ VEREBİLECEK

Bu kanun teklifinin 63'üncü maddesiyle, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na eklenmesi öngörülen ek madde ile tacir tüzel kişilerin doğrudan veya ortak veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık........

© Sözcü