We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Akaryakıt sektöründe yeni dönem başlıyor…

53 30 39
25.09.2021

Köşemde, 11 Ocak 2021 tarihinde “Akarkayıt dağıtım şirketi mi, sahte fatura üretim merkezi mi?” ve 18 Ocak 2021 tarihinde de “Akaryakıta silici yetmez'' başlıklı yazılarımı okumuştunuz. İlk yazımdan 4 gün sonra, Türkiye genelinde “Silici'' adı verilen bir operasyon başlatılmış ve daha sonra 2 kez daha bu operasyon tekrarlanmıştı.

Yazılarımda bahsettiğim mevzuat eksiklikleri ve belge düzenine ilişkin ortaya çıkan hususlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dikkate alınarak, hem yasa hem de genel tebliğler ile bu sektördeki yıllık 20 milyar TL'yi bulan vergi kayıp ve kaçağını engellemek için harekete geçildi. Bugün sizlere, 01.01.2022 tarihinde belge düzenine ilişkin olarak bu sektörde uygulamaya geçecek düzenlemeleri ve işlenecek olan kaçakçılık suçlarının nasıl cezalandırılacağını, kısaca özetlemeye çalışacağım.

7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kanun ile; VUK'un “Fatura Nizamı” başlıklı 231'inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi değiştirilerek; mal veya hizmetin nev'i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, 7 günlük fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirme konusunda ve VUK'un “Yetki” başlıklı mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 8'inci bentle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yetki verilmişti.........

© Sözcü


Get it on Google Play