Bu coğrafyadaki kavga yeni başlamadı, bin yıldır devam ediyor aslında. Bugün yaşananları kavrayabilmek için, bin yıl önce başlatılan kavganın kökenlerini bilmek gerekir…

Bu kavga aklı esas alan İbn-i Rüşt ile akıl yerine, vahyi esas alan pozitif bilim ve felsefeyi reddeden Gazali arasında bin yıl önce başladı.

Bu kavga resmi yasaklayan anlayışa rağmen ilk kez kendi portresini yaptıran Fatih Sultan Mehmet ile, onun resmini günah diye kaldıran oğlu II. Bayezid'in kavgasıdır.

Bu kavga dönemin en modern rasathanesini yapan Takiyüddin ile, bu rasathaneyi günah sayarak bombalatan Kadızadelerin kavgasıdır.

Bu kavga “Türkiye'de ilk çağdaşlaşma atılımını başlatan Sultan II. Mahmut ile, ona gavur padişah diyenlerin kavgasıdır.

Bu kavga Türkiye'de modern eğitimin öncülerinden Şemsi efendi ile, onun Selanik'te açtığı okuluna baskın düzenleyerek “Gavur icadı” olarak gördükleri ders araçlarını sokaklara fırlatanların kavgasıdır.

Bu kavga Tanzimat'la başlatılan çağdaşlaşma sürecini devam ettiren irade ile, bu iradeye başkaldırı olan 31 Mart olayını başlatan Derviş Vahdeti grubunun kavgasıdır.

Bu kavga Kurtuluş Savaşı'nın Önderi Mustafa Kemal Paşa ile emperyalist güçlerle işbirliği içindeki damat Ferit'lerin, Gazi'ye ölüm fetvası veren Şeyhülislam Mustafa Sabri ile Gazi'nin safındaki Ankara müftüsü Börekçizade'nin kavgasıdır.

Bu kavga Osmanlı'nın küllerinden çağdaş bir Ülke yaratmak üzere Cumhuriyet'i kuran ve devrimleri gerçekleştiren GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ile karşı devrimcilerin kavgasıdır.

Bu kavga Cumhuriyet'ten yana olanlarla, hilafet ve hanedan taraftarlarının kavgasıdır.

Bu kavga Menemen'de katledilen Kubilay ile, onu katleden Derviş Mehmet'lerin kavgasıdır.

Bu kavga “Hayatta en hakiki yol göstericinin bilim ve akıl” olduğuna inananlarla kurtuluşu atıl yollarda, şeyhlerde ve şıhlarda arayanların kavgasıdır.

Bu kavga “Fikri hür, irfanı hür” kuşak yetiştirmek isteyenlerle, itaatkar kullar yetiştirmek isteyenlerin kavgasıdır.

Batı 15. asırda başlattığı Rönesans, ardından gelen bilimsel devrim ve aydınlanma devrimleriyle bu kavgayı çoktan bitirdi. Ancak bu kavga bizim coğrafyamızda bitmedi, bitmeyecek görülüyor…

“Yüce Tanrı bu ülkeye her dara düştüğünde, yeni bir Atatürk göndermez. Bu kavganın kazanılması, toplumu eğitmekten ve aydınlanmaktan geçiyor.” (Alıntı)

SONSÖZ; ‘'En büyük savaş, cehalete karşı yapılan savaştır.” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

QOSHE - Aydınlık, fikri hür, irfanı hür kuşaklarla - Mesut Parlak
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Aydınlık, fikri hür, irfanı hür kuşaklarla

23 55 51
23.08.2022

Bu coğrafyadaki kavga yeni başlamadı, bin yıldır devam ediyor aslında. Bugün yaşananları kavrayabilmek için, bin yıl önce başlatılan kavganın kökenlerini bilmek gerekir…

Bu kavga aklı esas alan İbn-i Rüşt ile akıl yerine, vahyi esas alan pozitif bilim ve felsefeyi reddeden Gazali arasında bin yıl önce başladı.

Bu kavga resmi yasaklayan anlayışa rağmen ilk kez kendi portresini yaptıran Fatih Sultan Mehmet ile, onun resmini günah diye kaldıran oğlu II. Bayezid'in kavgasıdır.

Bu kavga dönemin en modern rasathanesini yapan Takiyüddin ile, bu rasathaneyi günah sayarak bombalatan Kadızadelerin kavgasıdır.

Bu kavga “Türkiye'de ilk çağdaşlaşma atılımını başlatan Sultan II. Mahmut ile, ona gavur padişah diyenlerin kavgasıdır.

Bu kavga Türkiye'de modern eğitimin öncülerinden Şemsi efendi ile, onun........

© Sözcü


Get it on Google Play