We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Uluslararası gelir dağılımı

164 21 18
23.09.2021

Milli gelir muhasebesi, milli “geliri” değil, milli “üretimi” ölçer. Buna da Türkçe'de “hasıla” İngilizce'de “product” denmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) İngilizcesi Gross Domestic Product'tır (GDP). Gayri Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) İngilizcesi de Gross National Product'tır (GNP). Aynı (Arapça h,s,l) kökünden gelen “mahsul” sözcüğünün anlamı düşünülürse, hasılanın aslında “parasal” değil “miktarsal” veya “hacimsel” olduğu daha kolay anlaşılır. Çünkü mahsul daima ton, metreküp, adet gibi fiziksel birimlerle ifade edilir. Bu farkı bilmenin önemi şudur: Bu yıl (2021) olduğu gibi, bir önceki yıla (2020) kıyasen %9 gibi çok yüksek bir GSYH büyümesi gerçekleşecek bir ülkede, halkın, pahalılıktan şikayet etmemesi gerekir. Çünkü pahalılık fiyatların, gelirden hızlı yükselmesi demektir. Eğer reel GSYH artışı, reel gelir artışı olmuş olsaydı, orta gelirli bir vatandaşın reel geliri yani “satın alma” gücü % 8 (%9 eksi %1 nüfus artışı) kadar artmış olurdu. Hal böyle olmadığına, yani ülke........

© Sözcü


Get it on Google Play