We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Torba kanun ve bütçe hakkı

131 76 52
08.04.2022

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde Bakanlar Kurulu yok biliyorsunuz. Bakanlar bir bütün olarak ve Anayasal bir organ olarak isme sahip değil. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi diye bir şey icat edildiyse de bunun Anayasal dayanağı yok.

Bakanlar Kurulu ile birlikte yasama faaliyeti açısından kanun tasarısı da bitti. Yasama için yalnızca “kanun teklifi” mümkün. Onu da milletvekilleri hazırlayıp sunuyor. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı'nın TBMM'ye sunacağı tek kanun teklifi var: Bütçe.

TMSF NAKDEN ÖDEYECEK

AKP'nin son torba kanun teklif görüşmelerinde bu mesele, ilginç bir boyutuyla gündeme geldi. Ama buna geçmeden önce, yasada çok sayıda vatandaşı ilgilendiren bir düzenlemenin ayrıntılarını paylaşalım:

Teklif metninde tasarruf finansman şirketlerinden mağdur olmuş vatandaşları korumaya yönelik madde var. Konut tasarrufu için kurulup sonra tasfiyesine karar verilen şirketlerle sözleşme yapmış vatandaşlar için ayrıntılı düzenleme getiriliyor. Tasfiye halindeki tasarruf finansman şirketlerindeki müşterilere ait sözleşmeler, faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilebilecek.

Bu durumdaki vatandaşların tasarruflarını da TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) nakden ödeyecek.

ÜÇ AMAÇ........

© Sözcü


Get it on Google Play