We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Alamos tahkim sürecini başlattı

155 174 0
09.06.2021

Kanada merkezli Alamos Gold, Çanakkale Kirazlı'daki altın ve gümüş ma­denciliği ruhsatı uzatılmadığı için Türkiye aleyhine tahki­me gideceğini daha önce cümle aleme duyurmuştu biliyorsunuz. Şirket, nisan ayındaki bu duyurunun ar­dından tahkim başvurusunu önceki gün resmen yaptı.

Alamos Gold'un başvu­rusu 7 Haziran tarihinde Dünya Bankası grubu şem­siyesi altındaki ICSID'de kayıt altına alındı. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ya­pılan bu başvurunun dosya numarası: ARB 21/33.

Şimdi gelelim hâlâ cevap bekleyen soruya:

Alamos Gold tahkim başvurusunda, Türkiye ile Hollanda arasında 1986'da imzalanmış ikili yatırım anlaşmasını dayanak olarak gösteriyor.

Konudaki “inceliği” birkaç yazıda gündeme getirdim. Alamos Gold muhtemelen böylesi bir tahkimi yapabilmek için kendini garantiye almıştı. Türkiye'de kurduğu Doğu Biga A.Ş.'nin sermaye­darı, başlangıçta Kanada merkezli Alamos Gold'ken, Hollanda'da kurulmuş bir iştirak olan Hollanda merkezli Alamos Gold'a geçmişti. Ticaret Sicili'nde herkese açık bu bilgideki önemli soru ise hâlâ ce­vapsız: Bu izinlerde imzası olan Türkiye'deki yetkililer,........

© Sözcü


Get it on Google Play