We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Tümel ilkeler ışığında İslam’ı yeniden anlamak (7)

36 39 38
06.09.2021

Fıtrat önemli bir ayraçtır, varlığı bu ayraç üzerinden tanırız. Peki, nedir fıtrat? Fıtrat, varlığın doğasıdır. Canlı-cansız tüm türlerin temel yapısının ve karakterinin herhangi bir müdahaleye uğramamış/bozulmamış/yalın halinin adıdır. Aynı kökten gelen “Fâtır” kelimesi, Allah'ın isimlerindendir. Keza İslam'ın fıtrat dini olarak Kur'an'da dikkatlere sunulması (Rum/30), yazı dizimiz temelinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir bahsi diğerdir.

İnsan fıtratı (doğası) bir tarafıyla diğer canlılarla benzerlik taşır; aynı ekosistemi paylaşan ve fiziksel ihtiyaçlarında onlarla benzerlik oluşturan, canlılığının devamında ise onlara ihtiyaç duyan insanın sorumluluğu, fıtratı gereği en üst seviyededir. Bunun idrakinde değilse insan, hayvansı bir yaşam sürer. Sorumluluğunu tahakküme çevirirse bu sefer de varlığın insicamını, dünyanın dengesini bozar. Oysa insanın görevi, kendi neslini ve doğadaki tüm canlıların neslini-genomunu geleceğe aktarmaktır. (Ahzap/72) İslam'ın fıtrat dini olması ile, insanın kendiyle, ötekiyle ve diğer canlı türleriyle ahenk içinde yaşaması arasında doğrudan bir ilişki........

© Sözcü


Get it on Google Play